Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.762.936

Exekuce na zadlužujícího se manžela a zúžení SJM - musí manžel se zúžením souhlasit?

Odesláno: 
Otevřeno 339 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jak postupovat v případě příchozích nařízených exekucí z dluhů manžela, se kterým není rodina (žena + 1 nezl. dítě) ve styku od 2012.
Manžel je cizinec, rodina neví, kde nyní žije. Pokus o rozvod manželství zatím bez úspěchu, jelikož manžel nereaguje na výzvy soudu.
Žena je v částečném invalidním důchodu, snaží se přivydělávat, ale díky exekucím manžela žijí na hranici chudoby. Mám informaci, že SJM lze rozdělit pouze se souhlasem druhé strany, což je v tomto případě nemožné. Je možné se nějak bránit novým a novým exekucím? Děkuji.
 
Dobrý den,

ve věci rozvodu manželství doporučuji soudu navrhnout ustanovení opatrovníka manžela; v opačném případě se bude řízení pohybovat v kruhu, když soud ani manželka neznají místo pobytu manžela.

Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy, které kterýkoli z manželů za trvání manželství nabyl, kromě těch, které se týkají majetku, jenž náleží jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhů, jež převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny.

Obranou manželky by tak v souladu s § 732 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, by tak mělo být zaslání písemného nesouhlasu věřiteli (oprávněnému), ve kterém uvede, že s úvěrem nikdy souhlas nedala a úvěr přesahoval poměry obvyklé.
Problematice se již věnovali kolegové v článku „Dluh manžela bez souhlasu manželky - patří do SJM? (§ 732 nový občanský zákoník 2014) “, který naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/spolecne-jmeni-manzelu/19435-dluh-manzela-bez-souhlasu-manzelky-patri-do-sjm-732-novy-obcansky-zakonik-2014.html.