Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.019

Dodatečně přijatá pohledávka do již probíhající insolvence - je to správný postup správce?

Odesláno: 
Otevřeno 515 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
tchánovi byla úspěšně schválena isolvence, kterou řádně platíme 2014-2017.
Nyní se ozval insolvenční správce s tím, že nedopatřením nebyla zapsána mezi ostatní pohledávky v termínu řádně přihlášená pohledávka od O2, která činí 10 tisíc korun a že se k isolvenci přidá teď.
Chyba byla prý na straně soudu, ale my si myslíme že pochybil správce. Je možné takhle dodatečně připočítat "zapomenutou" pohledávku, když chyba nebyla na naší straně?
 
Dobrý den,

v této věci se jedná opravdu o pochybení soudu a nikoliv insolvenčního správce. Insolvenční správce sestavuje seznamy pohledávek na základě přihlášek, které mu předá soud. Pokud by správcem předložený seznam neodpovídal tomu, co mu bylo soudem předáno, soud by toto zjistil již při přezkumném jednání (soud tvoří taktéž seznamy pohledávek).

Bohužel i toto se někdy stává (v praxi jsem se s tím bohužel taktéž několikrát setkala). V tomto případě má věřitel O2 právo na uspokojování své pohledávky, když přihlášku pohledávky podal řádně a včas.

Jelikož však dosud tato přihláška nebyla před soudem přezkoumána, bude soud muset pro její projednání nařídit přezkumné jednání, o kterém bude dlužník (Váš tchán) soudem písemně vyrozuměn.
Následně soud vydá usnesení, kterým změní původní usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a správce z prvních následných srážek dorovná uspokojení pohledávky věřitele O2 do míry totožné jako u ostatních věřitelů.
Pokud tedy tchán nehradí pouze tak, že stěží dosáhne 30% uspokojení věřitelů, nemusí mít obavy.