Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.434.070

Zpětvzetí pohledávky věřitelem v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 842 x
1 odpověď
 
DOBRÝ DEN VE 42 SPLÁTKOVÝM MĚSÍCI TOHOTO ROKU ČERVENEC 2017 BYLO UHRAZENO 294.000 KČ Z CELKOVÉHO DLUHU OD POČÁTKU INSOLVENCE. 399540 Kč POTÉ BYLA VZATA I SOUDEM JEDNA POHLEDÁVKA ZPĚT NA ČÁSTKU 99.000 Kč KDE BYLO PSÁNO VĚŘITEL VZAL SVOU POHLEDÁVKU ZA DLUŽNÍKEM ZPĚT V CELÉ SVÉ VÝŠI.
PROTO JSEM PROTO JSEM UČINILA ZMĚNU PROCENTUÁLNÍHO PLNĚNÍ NEZAJIŠTĚNÝM VĚŘITELŮM NÁSLEDNĚ VE VÝPISU BYLA CELKOVÁ SUMA INSOLVENCE 319000 Kč NYNÍ JIŽ JSEM VE 44 SPLÁTKOVÉM MĚSÍCI A DLE MÝCH PROPOČTŮ Z POSLEDNÍCH 2 VÝPLAT SRÁŽKA 2X 11500 Kč A 7800 Kč PLUS DEPONACE 6534 Kč SAMOZŘEJMĚ VŠE PO ODEČTENÍ VÝŽIVNÉHO A ODMĚNY PRO SPRÁVKYNÍ TUDÍŽ MNE TO VYCHÁZÍ 25834 Kč BY JIŽ ČÁSTKA 31.9000 Kč BYLA I S DEPONAČNÍ ZÁLOHOU ZAPLACENA ALE SPRÁVKYNĚ MNĚ TVRDÍ ŽE JSEM NA 97 PROCENTECH TEPRVE KDYŽ VE 42 TÝDNU JSEM BYL NA 94 PROCENTECH POHLEDÁVKA ZPĚT VZETA BYLA 99000 Kč KDE BYLA NEZAJIŠTĚNÁ POHLEDÁVKA 171.000 Kč A 228.000 Kč A CHCI SE ZEPTAT JESLÍ TEDY ČÁSTKA 319.000 Kč PO ODEČTENÍ POHLEDÁVKY BYLA CÍLOVÁ NEBO JAK TO TEDY JE?
 
Dobrý den,

z Vámi popsaného nelze odvodit, z jakého důvodu byla pohledávka ve výši 99.000,- Kč vzata zpět.

V tomto ohledu doporučuji kontaktovat Vaši insolvenční správkyni s žádostí o zaslání aktuální zprávy o plnění oddlužení. Jedná se o formulářový tabulkový dokument, ze kterého je patrné pro každý jednotlivý měsíc kolik bylo na účet insolvenčního správce připsáno financí a jaké částky použil na úhradu své měsíční odměny a kolik bylo rozvrženo věřitelům. Ve spodní části tabulky je pak celkový součet splátek uhrazených věřitelům a procentní výpočet částky ve vztahu k celku.