Počet stránek ve webu: 40.454

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.432

Ukončení Insolvenčního řízení žádostí o prominutí zbytku dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 3296 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
25.10.2015 můj insolvenční správce IS po obdržení daru a tím splacení 100% dluhu vydal usnesení k soudu že doporučuje ukončit Insolvenční řízení.
Z informací všude možně posbíraných jsem zjistila že po tomto usnesení musím já sama podat k soudu žádost o prominutí zbytku dluhů. Nikde jsem bohužel nenašla jak by měla daná žádost vypadat. Byla by možnost dodání nějakého vzoru?
Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

návrh na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek žádnou závaznou podobu nemá a zákon její povinné náležitosti nijak blíže nespecifikuje.

Návrh by měl znít přibližně takto: Žádám zdvořile soud, aby vydal usnesení, kterým mě osvobodí odplacení pohledávek dle ust. § 414 insolvenčního zákona, tj. od pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojené, dále pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili. Dále žádám, aby se osvobození vztahovalo i na ručitele a jiné osoby, který by vůči mně jako dlužníkovi měly pro výše uvedené pohledávky právo postihu.

Vzorovou žádost má obvykle připravenou insolvenční správce a dává jí dlužníkům k dispozici.