Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.916.747

Lichvářské praktiky - firma PJTrade a soudní spor o zrušení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 498 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2005 a 2004 (můj datum narození je 1992) jsem dostal pokuty za jízdu v MHD bez platného jízdního dokladu, tedy jízdenky. Samozřejmě po dosažení plnoletosti se na mne okamžitě "navalila" exekuce, která momentálně dosahuje výše 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsem již od roku 2012 výdělečně činný, předpokládal bych, že vzhledem k datu, bude tato pohledávka přednostní (bohužel měl jsem i jiné). Jak jsem ale zjistil, z této exekuce nebyl doposud zaplacen ani halíř a tak jsem podal návrh na zastavení exekuce, protože mi takové jednání přijde lichvářské a dosti nemorální.
1.11.2017, se uskuteční soud, protože tato "firma" můj návrh napadla.
Jak se v této situaci bránit, protože na mě za úroky, které si po celou tu dobu brali, vydělávají peníze, aniž by, ostatně jako u ostatních pohledávek, se jakkoliv snažili tento dluh smazat. Ano samozřejmě není v pořádku, že všechny mé exekuce vznikli a je potřeba je zaplatit (většina už zaplacená je), ale dle mého názoru není v pořádku, že vše řádně platím, jak to jen jde a tato "firma" známá jako PJTrade, využívá mé situace a nechává takovou dobu růst úroky.
Závěrem bych se rád zeptal, zda vůbec mohu tento spor vyhrát, vzhledem k tomu, že nemám ani právní zastoupení.
Předem děkuji.
 
Dobrý den,

pohledávka z titulu neuhrazeného jízdné ve veřejné dopravě není pohledávkou přednostní, jak uvádíte. Jako přednostní zákon definuje ty pohledávky, pro jejichž plnění je vedena exekuce dle ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu (pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, aj.).

Měl-li jste na mysli přednost časovou, zaměstnavatel je povinen provádět srážky ze mzdy pro exekuce v takové pořadí, v jakém jsou mu exekuční příkazy srážkami ze mzdy povinného doručeny. Tedy je-li mu v roce 2017 doručena exekuční příkaz týkající se exekuce zahájené v roce 2013, prve provádí srážky pro všechny exekuce, které mu byly doručeny dříve (tedy i kdyby byly nařízeny v roce 2014 a 2016).

Zároveň uvádím, že ve Vámi popsaném případě se nemůže jednat o lichvu, jelikož oprávněný k pohledávce uplatňuje pouze zákonné úroky z prodlení (v současné době ve výši 8,05 % ročně).

K otázce možnosti tento spor vyhrát se bez absolutní detailní znalosti spisu nemůžeme vyjádřit, doporučuji Váš však si přečíst nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1041/2014, který rozhodoval ve věci nezletilé černé pasažérky (https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-vyhovel-stiznosti-stezovatelky-s-dluhy-z-detskych-jizd-na-cerno-1/).