Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.039

Insolvence dlužníka a zástava nemovitosti ručitele - hrozí zabavení nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 589 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Jsem momentálně v insolvenci a banka má zástavní právo na rodinný dům mých rodičů, kteří byli ručitelé.
Má banka právo na to aby i v průběhu řádně placené insolvence sáhla po majetku mých rodičů?
 
Dobrý den,

pokud nebude pohledávka věřitele (banky) plně uhrazena (tj. 100%), Vaši rodiče za zbytek pohledávky ručí jejich domem. Věřitel pak bude mít právo na uhrazení Vámi neuhrazené části pohledávky z prodeje nemovitosti Vašich rodičů.

Banky k tomuto kroku obvykle nepřistupují v průběhu trvání insolvenčního řízení (jelikož se může stát, že Vy splátkovým kalendářem uhradíte 100 % pohledávky), ale až po skončení Vašeho insolvenčního řízení. Vymáhání pohledávky prodejem domu rodičů banka může výjimečně docílit i za trvání Vašeho oddlužení, ovšem záleží na obsahu Vámi uzavřených smluv s bankou; obvykle však banky tento krok nevyužívají.