Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.178.999

Může exekutor poslat dopis rodiči, rodičům dospělého dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 688 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
moje mamka (78 let v důchodu) obdržela dopis od exekutora jako matka povinného, aniž bych cokoli obdržel já sám, jako povinný na vlastní adresu (s mamkou nebydlím).
Je vůbec možné, aby se toto dělo a za jakých podmínek?
Nejsem si naprosto vědom možné exekuce a navíc se toto dozvídám díky vystresované mamce. Jak v tomto případě postupovat?
Pro jistotu uvádím, že mi je 46 let a od ukončení VŠ (tedy 20 let) jsem nikdy neměl trvalé bydliště zpět u rodičů. Ke všemu je mamka invalidní a na poštu se nedostane, tedy nezjistím, co je v dopisu.
Moc děkuji za Váš čas a vysvětlení.
 
Dobrý den,

jelikož ani Vy sám netušíte, co je obsahem zásilky zasílané Vaší matce soudním exekutorem, jen těžko se můžeme kvalifikovaně vyjádřit k případné zákonnosti či nezákonnosti postupu soudního exekutora a zejména k obsahu jím odeslané písemnosti. Běžně se však v praxi s tím, že soudní exekutor zasílá oficiální dopisy rodičům povinného, nesetkáváme.

Pokud je však exekuce vedena na Vás jakožto povinného, soudní exekutor Vám měl na adresu trvalého bydliště a jakoukoliv další jinou jemu známou adresu zaslat oznámení o zahájení exekuce.
Zároveň nerozumím postupu, když Vy víte, že matce byl doručen dopis od exekutora, ale neznáte jeho obsah. Matka tedy zcela evidentně zásilku převzala a otevřela, ostatně jinak by nemohla vědět, že se jedná o exekuci na Vaši osobu, tedy nic nebrání tomu, aby Vám sdělila obsah doručené písemnosti.
 
Moc děkuji za odpověď. Pro upřesnění, mamka zásilku nepřevzala, pouze našla ve schránce lístek o pokusu doručení a dodejku z dopisu exekutora. Znám tedy jednací číslo a pod koho tato exekuce spadá. Jak jsem psal, mamka si ji ani vyzvednout nemůže, neboť je invalidní a dosílka dopadá stejným způsobem jako doručení. Kontaktoval jsem kancelář, ale zatím bezvýsledně. (Jak emailem, tak telefonicky.) Mám pouze přislíbeno vysvětlení. Jediné, co mě zaráží, je skutečnost doručení rodiči. To je dle mého názoru neetické a vzhledem k možným osobním údajům i protizákonné. Dost mě zaráží, že by o možné exekuci věděla dříve třetí osoba, které se netýká, dříve, než povinný.
 
Dobrý den,

mám za to, že ani Vy sám dosud nemáte za ověřené, že se jedná o exekuci vedenou na Vaši osobu, a veškeré naše závěry tak budou zcela předčasné. Sám stále uvádíte, že se jedná o "možnou exekuci na Vaši osobu", tedy se vůbec o exekuci na Vaši osobu jednat nemusí.

Ohledně nemožnosti Vaší matky vyzvednout si dopis na poště upozorňuji, že existuje možnost tzv. opakovaného doručení zásilky na žádost adresáta. Na výzvě k vyzvednutí zásilky je uvedeno telefonní číslo, na kterém lze o bezplatné opakované doručení Českou poštu požádat, popř. lze o opakované doručení zažádat elektronicky na webu České pošty (https://www.postaonline.cz/sluzby-pri-dodani/opakovane-doruceni-ulozene-zasilky) po zadání čísla zásilky.