Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Insolvence a schválení invalidního důchod v pracovní neschopnosti, PN

Odesláno: 
Otevřeno 828 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem v dočasné pracovní neschopnosti DPN již 8 měsíc s psychickými problémy. Na doporučení lékaře jsem žádala o invalidní důchod ID, neboť s psychickými problémy se léčím již od roku 1992.
Chtěla bych se zeptat, co se stane s dočasnou pracovní neschopností, tedy DPN, pokud mi bude ID, byť částečný, přiznán.
Do kdy musí být ukončena PN? V den vzniku nároku na ID? Nebo existuje nějaká lhůta 30-ti dní?
A dále mám dotaz, co se týče insolvence, kterou na sebe mám. O skutečnosti, že jsem žádala o invalidní důchod, jsem písemně sdělila svému insolvenčnímu správci. Jak postupovat v případě, že by mi byl ID přiznán? A jak dále probíhá insolvence v tomto případě?
Bylo mi řečeno, že trvá až 90 dní na rozhodnutí o druhu ID (stupně), po tuto dobu lze brát nějakou např. zálohu? Neboť pokud by mi byla ukončena PN, nemám z čeho žít. A pokud tato záloha existuje, v jaké výši se poskytuje? Omlouvám se za tolik otázek a velice děkuji za jejich zodpovězení.
 
Dobrý den,

bohužel přiznání invalidní důchodu bude spojeno s ukončením výplaty nemocenského. Platí zásada, že nelze čerpat ze stejného důvodu prostředky ze dvou systémů (nemocenského i důchodového pojištění), a proto zabezpečení pojištěnce z nemocenského se končí a nastupuje zabezpečení invalidním důchodem z důchodového pojištění (poklesne-li pracovní schopnost nejméně o 35 %).

Podáte-li žádost o invalidní důchod a budete uznána lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení invalidní, uplatní se zpravidla následující postup: Ošetřující lékař pojištěnce je písemně informován OSSZ o dni uznání invalidity. V návaznosti na tuto informaci je povinen ukončit dočasnou pracovní neschopnost nejpozději třicátým dnem ode dne následujícího po dni uznání invalidity. Z důvodu ukončení pracovní neschopnosti se ukončuje i výplata nemocenského. Od následujícího dne po zastavení výplaty nemocenského je pak přiznána výplata invalidního důchodu.
Tento postup platí zásadně v situaci, kdy je žádáno o přiznání invalidního důchodu od skončení výplaty nemocenského. Výplata důchodu plynule navazuje na nemocenské, nevzniká žádný přeplatek na nemocenském.

Jakmile Vám OSSZ přizná nárok na výplatu invalidního důchodu, je třeba toto oznámit Vašemu insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu a zároveň na OSSZ oznámit, že Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Srážky z invalidního důchodu se provádějí totožně, jako by šlo o čistou mzdu.

Ohledně zálohy na nárok z titulu invalidní důchodu se domnívám, že taková možnost neexistuje.
Ve věcech přiznání invalidního důchodu se doporučuji informovat přímo na příslušné pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.