Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.009

Splacení dluhu před zahájením exekuce - exekutor dal srážky na plat, mzdu, výdělek

Odesláno: 
Otevřeno 498 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byla na mě vystavena exekuce na částku, kterou jsem ještě před doručením Vyrozumění o zahájení exekuce uhradil oprávněnému.
Po doručení Vyrozumění jsem na účet exekutora zaslal zálohu na snížené náklady na exekuci. I přes to všechno exekutor zahájil srážky ze mzdy.
Přes podání žádosti o ukončení exekuce a předložení důkazů o zaplacení exekutor pokračuje ve srážkách ze mzdy. Na žádost o ukončení exekuce reagoval exekutor pouze tím, že uznal uhrazený dluh oprávněnému, ale exekuci jen pozastavil. Doručenou platbu na snížené náklady nebo srážky ze mzdy vůbec nebral v potaz a pokračuje v exekuci i ve srážkách ze mzdy.
V současné době jsem odeslal další žádost o zastavení exekuce, včetně důkazů o zaplacení a vzniklém přeplatku exekuce. Od podání první žádosti uběhlo cca 4 měsíce. Od podání poslední žádosti 2 měsíce a exekutor prý pokračuje v prošetřování.
Je tento postup v pořádku? Může nadále provádět srážky ze mzdy a navyšovat tak přeplatek exekuce a mě způsobovat finanční potíže?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jste exekutorovi zaslal návrh na zastavení exekuce dle ustl § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst- 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a přiložil důkazy o umoření exeuce včetně nákladů edekutora, tak exekutor pokud o návrhu na zastavení exekuce nerozhodně do 30 dní ode dne, kdy mu byl tento návrh doručen, věc předloží k rozhodnutí exekučního soudu, který o věci rozhodne. Exekuční soud však již nemá lhůty dokdy má o návrhu na zastavení exekudce rozhodnout, ale zase by mu tak spis neměl ležet příliš dlouho. Je tedy možné, že věc je na soudě a o návrhu na zastavení exekuce rozhoduje soud, popřípadě Vás mohl exekutor i vyzvat k opravě vad návrhu na zastavení exekuce, případně se do dnešního dne k návrhu na zastavení exekuce nemusel dosud vyjádřit povinný. Důvodů proč dosud nebylo o návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto může být celá řada. Proto bych zavolala exekutorovi a zeptala bych se jej, zda má návrh na zatavení exekuce na stole on, a nebo zda je tento návrh již na soudě, a ude o něm rozhodovat exekuční soud. Na Všem místě bych však ještě v souladu s ust. § 54 exekučního řčádu a vespojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu požádala o odklad exekuce, neboť s ohledem na skutečnost, že oprávněnému byla zcela uhrazena vymáhaná částka a rovněž jste zcela uhradil náklady exekuce nehrozí oprávněnému majetková újma a jediný komu by hrozila újma kdyby bylo pokračováno ve srážkách ze mzdy jste Vy. O odklad exekuce požádejte do doby než bude rozhodnuto o návrzích na zastavení exekuce.