Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.058

Vymáhání peněžité náhrady škody po ukončení insolvence (manko v pokladně přihlášené do insolvence)

Odesláno: 
Otevřeno 515 x
1 odpověď
 
Dobry den,
ještě jednou (můj dotaz zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/home/dotazy-exekuce/questions/5316-vliv-nahrady-skody-na-ukonceni-insolvence-oddluzeni-osobniho-bankrotu.html).
Ptala jsem se na tu náhradu škody. Banka, ve které jsem dříve pracovala si pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení a já ji splácim.
Na policii jsem nebyla ani jsem nebyla odsouzena za trestný čin v souvislosti s touto pohledávkou. Pouze jsem byla u soudu kvůli žalobě o zaplacení částky, ale cca 14 dní od soudu mi začalo běžet insolvenční řízení. Možná to píši tak nějak zmateně, ale snad to pochopíte.
Jde mi o to, zda pohledávku mohou vymáhat i po skončení insolvence a jak případně postupovat, kdyby tato situace nastala. Moc děkuji
 
Dobrý den,

mám za to, že toto nemůže mít žádný negativní vliv na rozhodnutí soudu, kterým budete osvobozena od placení zbytku dluhu, jakož i případných dalších pohledávek, které do insolvenčního řízení měly být přihlášeny, ale nebyly. Pokud všechny soudem a zákonem dané povinnosti řádně plníte a věřitelé budou uspokojeni v míře přesahující 30 %, není zde dle mého názoru překážka bránící vydání usnesení o splnění oddlužení.

Tento Vámi způsobený schodek není typem pohledávky, jak jej předvídá ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona.