Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.978

Trvalý pobyt zadluženého bývalého majitele nemovitosti a koupě domu v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 989 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v srpnu 2016 jsem zakoupil rodinný dům v insolvenčním řízení. Nyní jsem zcela náhodou zjistil, že původní majitel si nezměnil trvalé bydliště, které měl v tomto domě evidováno, tj. nadále je má uvedeno v občanském průkazu.
Obratem jsem jej kontaktoval s požadavkem na odhlášení a stejně tak jsem oznámil tuto skutečnost na obecním úřadě.
V katastru nemovitostí je vše řádně přepsáno na mne.
Rád bych se zeptal, zda mi hrozí riziko zodpovědnosti za případné dluhy předchozího majitele.
Děkuji.
 
Dobrý den,
zpeněžením nemovité věci v insolvenční řízení zanikají veškerá zatížení na nemovité věci váznoucí (vyjma věcných břemen – např. vedení elektřiny aj.). Na Vaši osobu tak dluhy dlužníka, který je v insolvenci, nepřechází.
Pokud však dlužník neodhlásil své trvalé bydliště z domu, který jste koupil, doporučuji na místně příslušném obecním úřadě podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dlužníka, postup zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/trvale-bydliste.html
Podmínkou je, že zaniklo-li užívací právo dlužníka k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li dlužníka tento objekt, což doložíte kupní smlouvou a příslušným výpisem z katastru nemovitostí.
Správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč, přičemž žádný standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu neexistuje (můžete napsat svými slovy).
Poté, co rozhodnutí obecního úřadu o zrušení trvalého bydliště dlužníka ve Vaší nemovitosti nabude právní moci, se místem trvalého pobytu stane adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.