Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.881

Insolvence u OSVČ a prodej vozidla - je nutný souhlas dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 450 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v době mé hospitalizace v nemocnici mi byl zrušen živnostenský list ŽL, údajně na mou vlastní žádost. Došlo k tomu 11/2015 na ŽÚ Rakovník.
Na úřadě moji žádost mají, ale já to nepodával. Stoji za tím JUDr. Filip Punda, který jednal bez mého vědomí a souhlasu za mne.
Na základě příkazu úvěrové společnosti mi byl odebrán vůz Ford Focus. Dle příkazu insolvenčního správce (opět JUDr. Filip Punda) jsem musel vůz odevzdat do autobazaru Rupexim Praha. Vůz jsem do Rupexim odevzdal 04/2016. Následně byl vůz prodán bez mého podpisu při převodu vozidla.
Můj insolvenční správce p. JUDr. Filip Punda si měl ode mne vyžádat plnou moc k převodu vozu na jiného majitele což neučinil, přesto byl vůz prodán a převeden na nového majitele.
Obě tyto věci jsou v rozporu s dobrými mravy a dle mne se insolvenční správce dopustil opakovaně podvodu (nejsem si jist, ale patrně falšoval dvakrát můj podpis).
Má insolvenční správce právo takto jednat?
 
Dobrý den,

mám za to, že Váš insolvenční správce postupoval zcela v souladu s platnými zákony.

Váš úpadek totiž nebyl řešen oddlužením, ale konkursem a při konkursu platí, že veškerá dispoziční oprávnění přechází v souladu s ust. § 229 odst. 3 písm. c) insolvenčního zákona na osobu insolvenčního správce.

Automobil by zpeněžen v souladu s uděleným pokynem zajištěného věřitele (společností Credium, a. s.) prostřednictvím autobazaru Rupexim na základě uzavřené komisionářské smlouvy. V tomto ohledu insolvenční správce konal na výslovný písemný pokyn zajištěného věřitele, když pokyn zajištěného věřitele je zveřejněn též v insolvenčním rejstříku.

JUDr. Punda se žádného podvodu nedopustil, natož falšování podpisu, když při převodu majetku v rámci insolvenčního řízení není podpis dlužníka k takové transakci třeba.

Pokud jste fakticky živnostenskou činnost nevykonávat a insolvenčnímu správci nepředkládal přehledy o příjmech a výdajích, insolvenční správce má možnost živnostenské oprávnění zrušit. K tomuto není potřeba žádného souhlasu dlužníka. Mj. Váš insolvenční správce o to, že zrušil Vaše živnostenské oprávnění, řádně informoval insolvenční soud, a to ve zprávě ze dne 30.11.2015, která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku.