Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.145.588

Příjem ve vězení a schválení insolvence, vliv trestní minulosti na schválení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 636 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel je v současné době ve výkonu trestu a má několik exekuci.
Vzhledem k tomu, že tam pracuje, jsou mu prováděny srážky ze mzdy.
Je možné, aby si po návratu z vězení požádal o insolvenci? Samozřejmě ihned nastoupí do práce. Nebrání žádosti o insolvenci jeho trestní rejstřík nebo to, že již byly vydány exekuční příkazy a probíhá splácení? Poraďte, prosím, jak nejlépe vyřešit vzniklou situaci po jeho návratu z vězení. Za dobu pobytu splatí zanedbatelnou část svých dluhů. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

Váš přítel insolvenční návrh podat může, avšak soud bude zkoumat, zda se z jeho strany jedná o poctivý záměr. Zákon dříve (do 01.01.2014) výslovně stanovil, že o nepoctivý záměr se jedná zejména tehdy, když „v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr nejedná. “ Od 01.01.2014 zákon hovoří pouze o nepoctivém záměru.
K insolvenčnímu návrhu je však výpis z trestního rejstříku povinnou přílohou.
Záleží tedy na zvážení soudce, zda v přítelově případě neshledá v důsledku záznamu v trestním rejstříku tzv. nepoctivý záměr.