Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.353

Předčasné splacení insolvence 100% dluhu - postup, návod, informace

Odesláno: 
Otevřeno 4405 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych v říjnu 2017 splatit predčasně insolvenci ve výši 100% dluhu.
Zajímalo by mne jaký je postup. Domluva s mou insolvenční správkyní je otřesná. Dozvěděl jsem se od paní co mi insolvenci spracovávala, že stačí doplatit na účet požadovanou částku a na soud odeslat žádost o zrušení insolvenčního řízení s přiloženou darovací smlouvou a ofoceným převodem peněz a o tom samém informovat správkyni a pak jen čekat na rozhodnutí soudu? A musí účetní strhávat i nadále insolvenci z výplaty i když už nezbývá žádná částka k zaplacení. Snad jsem dotaz napsal srozumitelně.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud jste schopen uhradit zjištěné pohledávky do 100 % jejich výše, toto zákon umožňuje.

Doporučuji zvolit postup, kdy částku uhradíte na Váš bankovní účet majetkové podstaty a o tomto informujete (třeba jen emailem) insolvenční správkyni.

Soudu žádnou darovací smlouvu ani kopii potvrzení o převodu finančních prostředků dokládat nemusíte. Dostačuje na soud odeslat žádost dle ust. § 414 insolvenčního zákona, kterým soud požádáte o vydání usnesení, kterým budete osvobozen od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jakož i věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

Insolvenční správce v případě, kdy dlužník uhradí 100 % přihlášených pohledávek, je povinen soudu podat na příslušném formuláři Zprávu o splnění oddlužení. Pokud tak neučiní do té doby, než vy na soud doručíte písemnou žádost o osvobození, soud jej k předložení takové zprávy vyzve.