Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.904

Může insolvenční správce rozhodnout komu bude prodán bytu, dům, nemovitost dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 472 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mamince byla schválena insolvenci s tím, že prodejem nemovitosti (bytu) bude uspokojen jediný zajištěný věřitel - dluh ve výši 920.000 Kč a zbývající drobné dluhy ve výši cca 250.000 Kč budou uspokojovány srážkami z příjmu - v tomto případě z důchodu. Tyto srážky jsou již prováděny. Odhadní cena bytu je 1.100.000 Kč, obvyklá prodejní cena 1.400.000 Kč.
Sehnali jsme kupce na byt, který je ochoten zaplatit částku dle odhadu 1.100.000 Kč a nechat v bytě maminku v dlouhodobém pronájmu, což jsme chtěli, neboť maminka nemá zatím kam jinam jít a jsou zde velmi výrazné osobní vztahy k tomuto bytu (maminka zde bydlí již 35 let a byt kupovali společně s otcem, který před 3 lety zemřel).
Insolvenční správce (IS) nás však nutí prodat byt kupci, kterého našel on sám za cenu 1.300.000 Kč s tím, že nám zbude z prodeje cca 200.000 Kč, ale maminka by se musela vystěhovat.
Sdělili jsme insolvenčnímu správci IS, že chceme prodat byt za tu nižší částku našemu "investorovi", jen aby se maminka nemusela stěhovat.
On nám však odmítá toto umožnit.
Může nám toto zakázat, když zajištěný věřitel bude uspokojen ze 100% v obou případech? Jak máme postupovat a co můžeme dělat, když s jeho nařízením nesouhlasíme. Předem děkuji.
 
Dobrý den,

insolvenční správce (IS) má v rámci insolvenčního řízení povinnost zpeněžit nemovitou věc (resp. jakoukoliv zpeněžovanou věc) co nejvýhodněji, tj. kupci nabízejícímu nejvyšší cenu.

Jelikož osobou s dispozičními oprávněními k bytu je právě IS a ten musí postupovat v souladu s pokyny zajištěného věřitele, mám za to, že Vaše matka není oprávněna do procesu zpeněžení výrazněji zasahovat. IS by naopak musel soudu zdůvodnit, z jakého důvodu upřednostnil kupce nabízejícího nižší kupní cenu než výhodnější předloženou nabídku, což si žádný rozumný IS s ohledem na jeho profesní odpovědnost nemůže dovolit.

Domnívám se, že IS v tomto případě naopak postupuje tak, jak insolvenční zákon předpokládá a vyžaduje.