Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.240

Podání návrhu na insolvenci - lhůta na rozhodnutí soudu o schválení insolvence nebo zamítnutí

Odesláno: 
Otevřeno 571 x
1 odpověď
 
28.6.2017 jsem si podal návrh na oddlužení, případ byl předán příslušnému soudu dle trvalého bydliště, žiji a pracuji v Praze kde jsem návrh podal.
Od této doby se nic neděje, na dotaz jsem odpověď nedostal, jsem bezradný, zaměstnavatel mi strhává z platu pohledávky které jsem přihlásil do insolvence.
Poraďte prosím co mám podniknout aby se případ konečně rozběhl. k nahlédnutí MSPH 76 INS 14416/2017 - Městský soud v Praze
Děkuji.
 
Dobrý den,

základní problém ve Vašem řízení je ten, že jste v insolvenčním návrhu jako jedinou adresu uvedl adresu v obci Skalice u České Lípy, a v tomto případě je ve věci místně příslušným soudem Krajský soud v Ústí nad Labem, jak jste ostatně sám v insolvenčním návrhu uvedl.
Městský soud v Praze, kterému jste návrh adresoval, postupovat správně a věc postoupil Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ani ze žádné z příloh k insolvenčnímu návrhu nevyplývá, že byste se měl dlouhodobě zdržovat jinde, než ve Skalici (na žádném z dokumentů tato skutečnost uvedena není), tedy příslušným je tzv. obecný soud dlužníka, tj. soud, v jehož obvodu máte bydliště, a nemáte-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržujete. Zdržujete-li se však na jiné adrese než na adrese trvalého bydliště, jste povinen soudu toto uvést (soud sám ode sebe nemůže tušit, za reálně bydlíte na jiné adrese než na adrese trvalého bydliště).

Doporučuji vyčkat reakce Městského soudu v Praze, když Vaše žádost o sdělení stavu řízení byla soudu dne 27.09.2017 doručena.