Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.320.273

Splátky insolvence a ukončení darovací smlouvy - splaceno 30% dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 1150 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byla jsem v úpadku, každý měsíc za mě platila sestra insolvenčnímu správci splátku dluhu. Navíc mi byly prováděny srážky z mého příjmu, ne velké.
V současnosti už mám zaplaceno 30% dluhu.
Splátky dluhu byly poukazovány na základě darovací smlouvy sestry dlužníka dlužníkovi. Soud toto uznal jako příjmy dlužníka. Dál už tyto příjmy odpadnou a darování splátky nebude prováděno.
Spokojí se soud se srážkami z mého příjmu, i když budou srážky malé nebo příjem nebude dostatečný? Děkuji za radu
 
Dobrý den,

Vaše sestra může od darovací smlouvy písemně odstoupit, jelikož smlouva byla uzavřena pouze mezi Vámi a jí.

Srážky ve prospěch insolvenčního řízení tak budou prováděny pouze z Vašeho příjmu.
Pokud však srážky nebudou dosahovat výše ani 1.089,- Kč, aby byla uhrazena záloha na náklady insolvenčního správce, jedná se o vznik nového dluhu za dobu trvání oddlužení a může to být posuzováno jako porušení podmínek oddlužení, což by mohlo mít za následek zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Zároveň soud může darovací smlouvu uzavřenou se sestrou povařovat za účelově uzavřenou, pokud uspokojení věřitelů v 60. měsíci trvání oddlužení nebude dosahovat takové výše, jaká se jevila na začátku (resp. zda nedosahuje ekonomické nabídce, se kterou jste do řízení vstupovala). Pokud však sestra odstoupení od darovací smlouvy řádně odůvodní (její tíživá finanční situace, náklady na děti, zdravotní péčí apod.), tato situace by nastat neměla.