Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.512

Exekuce bývalého manžela vzniklé po rozvodu při nevypořádání SJM

Odesláno: 
Otevřeno 440 x
3 odpovědi
 
Rozsudkem o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v roce 2015 byli nemovitosti přikázány do mého výlučného vlastnictví. Tyto nemovitosti jsou však zatíženy exekucemi bývalého manžela, které však vznikli až po rozvodu. Co mohu udělat pro to, abych tyto nemovitosti exekucí zbavila? V rozsudku je uvedeno: „Proto, byť si je vědoma zatížení nemovitostí exekucemi, vstoupí i do práv a povinností žalovaného jako spoluvlastníka druhé poloviny nemovitostí do exekucí formou prodeje nemovitého majetku či zřízením soudcovského zástavního práva. “ Má cenu začít oslovovat zúčastněné jednotlivé soudní exekutory, kteří zřídili exekutorské zástavní právo a ptát se, zda by na základě vydaného rozsudku zrušili exekuční příkaz? Nebo je jiná možnost jak docílit vyřešení exekucí? Dům je v současné době opuštěný a cca 5 let neobývaný, chátrá a je potřeba tento stav nějak vyřešit. Děkuji za radu
 
Zdravím Vás, s ohledem na Vámi uvedenou větu, tak Vy jste vstoupila do práv povinného a je to jako kdyby byly tyto exekuce vedeny i proti Vám, S ohledem na tuto skutečnost exekutoři nemají jediný důvod k tomu, aby exekutorská zástavní práva rušili. Jediný způsob jak nemovitosti ochránit je uhradit exekuce, pokud na to nemáte prostředky bude bohužel nutné strpět prodej těchto nemovitostí v exekuční dražbě. Jinou odpověď Vám bohužel nemohu dát.
 
Děkuji za odpověď. Když je dražba nevyhnutelná (exekuce mnohonásobně převyšují i cenu nemovitosti), mám kontaktovat jednotlivé exekutory, aby některý z nich tuto dražbu vyhlásil? Do poloviny roku 2017 bylo na nemovitostech ještě zástavní právo ČMSS-ale tuto půjčku na dům jsem právě doplatila, ale nevím, zda jsou exekutoři o tomto stavu Katastrálním úřadem také informováni. A dražba by se týkala celé nemovitosti, nebo jen té části bývalého manžela? (z nevypořádaného SJM se stalo podílové spoluvlastnictví). Děkuji
 
Zdravím Vás, v exekuci by byl dražen jen spoluvlastnický podíl povinného. Pokud se exekutoři rozhodnou dražit měli by Vám zaslat dražební vyhlášku, kde bude uvedeno i datum dražby. Mám za to, že před konáním dražby se exekutor rovněž vytiskne i aktuální výpis z katastru nemovitostí, pokud tak již neučinil.