Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.018

Exekuce na nemovitost sloužící k obživě - nebytové prostory jako restaurace

Odesláno: 
Otevřeno 415 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Může mi exekutor prodat nemovitost, ve které provozuji restaurační zařízení.
Děkuji
 
Zdravím Vás, tento dotaz je příliš obecný. Je třeba vědět, zda je majitelem nemovitosti osoba stejná s provozovatelem restaurace, či zda se jedná o dvě odlišné osoby, neboť i toto má vliv na případnou odpověď na tento dotaz, proto Vás prosím nejdříve na odpověď na tuto otázku.
 
Dobrý den. Jsem vlastníkem nemovitosti a provozuji zde hostinskou činnost. Exekucí mám více. Je tedy možné, že jí exekutor prodá? Má na to právo.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, exekutor má právo prodat nemovitost povinného, pokud je povinný v exekuci. Ve Vašem případě je však nutné zvažovat i to, že danou nemovitost potřebujete k podnikání, tedy k výkonu povolání. Bude to obtížné, ale zkuste v tomto případě podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že tato nemovitost neměla být exekučně zabavena, neboť Vy jako povinný tuto nemovitost používáte k výkonu povolání, kdy se konkrétně jedná o provoz hostinské činnosti, a tedy zabavení věcí sloužících výkonu povolání zakazuje ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu. Vaše tvrzení však bude nutné exekutorovi doložit, a to výpisem z živnostenského či z obchodního rejstříku. (Pokud máte však živností více, berte v úvahu, že asi neuspějete). S ohledem na výše uvedenou skutečnost tedy máte za to, že ohledně této nemovitosti je splněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Vězte však, že zde to bude složitější, neboť být exekutorem, tak bych poměřovala výtěžek z prodeje nemovitostí a možnost úhrady exekucí se ziskem z provozu hostinské činnosti, který by patrně i s ohledem na Vaše exekuce nebude tak vysoký, takže by mě samotnou zajímalo jak bude o návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto.