Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.425

Dědic v exekuci - prevence exekuce nemovitosti žijícímu rodiči

Odesláno: 
Otevřeno 863 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pokud je jeden z dědiců (dětí) po zemřelém rodiči v insolvenci, nebo je na něj daná exekuce, je nějak možné předejít situaci, že druhý rodič nepřijde např. o byt?
Příklad:
rodiče mají dvě děti, jeden zemře. Žijícímu rodiči připadne polovina bytu a druhá se dělí mezi rodiče a děti rovným dílem? Ten, kdo je v insolvenci může svůj podíl převést nebo darovat nebo se ho vzdát ve prospěch sourozence nebo pozůstalého rodiče? Nemůže rodič o byt přijít?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, je-li jeden z dědiců v exekuci, nemůže se vzdát dědictví, kde je majetek vyšší než dluhy, neboť by tímto poškozoval své věřitele. Pokud by však byly dluhy zůstavitele vyšší než jeho majetek, měl by dědic v exekuci i insolvenci dědictví odmítnout či se ho vzdát, neboť nikdo nesmí být nucen přijmout předlužené dědictví. Dodávám, že exekucí či insolvencí by byl postižen jen spoluvlastnický podíl dědice v exekuci či insolvenci, a proto je možné se s exekutorem či insolvenčním správcem dohodnout na odkoupení spoluvlastnického podílu dědice v exekuci či v insolvenci, čímž by se dalo nemovitost zachránit.