Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.337

Jak splatit exekuci pokud splácím zatím jen úroky a jistina neklesá?

Odesláno: 
Otevřeno 489 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 mi zemřel manžel, který podnikal a po jeho smrti mi přišla exekuce z Komerční banky, kde podle všeho figuruji jako povinná osoba společně s manželem. Exekuci pravidelně platím, avšak na samotnou částku samotné exekuce nemohu nikdy dosáhnout, jelikož mi každý měsíc skáčou úroky!
Můžete mi prosím poradit jak má člověk zaplatit exekuci, když už od roku 2013 platím pouze jenom úroky, které pořád naskakují i přesto, že pravidelně dluh splácím?
 
Zdravím Vás, zde jsou dvě řešení, můžete zkusit požádat oprávněného o prominutí úroků z prodlení (příslušenství), s tím, že popíšete a doložíte Vaši současnou situaci, to že jste vdova a jste na vše sama a doložíte i výši Vašeho příjmu a tuto žádost rovněž zašlete i exekutorovi, nebo můžete, a to dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst- 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, kde budete argumentovat tak, že sice máte příjmy, které v příloze přikládáte, ale že z Vašich příjmů se provádějí srážky, které nestačí ani k prokrytí úroků z prodlení a není tedy možné vymáhanou částku uhradit, dále uveďte, že se jedná o stav trvalý cca od roku 2013, kdy jste ovdověla, a doložte rovněž i to, že jste vdova, ať kopií úmrtního listu manžela, či kopií rozhodnutí ČSSZ o přiznání vdovského důchodu, dále by bylo vhodné se rozepsat i o Vašich osobních poměrech, zda vychováváte děti, . Mám za to, že exekuce by mohla být zastavena, neboť patrně nelze ani zcela uhradit náklady exekuce. Na Vašem místě bych zkusila obě varianty, a to v pořadí jak uvádím, nemáte totiž co ztratit.