Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.466

Darování podílu bytu jako zástava dluhu mezi manžely

Odesláno: 
Otevřeno 580 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dlužím svému manželovi téměř milion, který jsem půjčila synovi z prvního manželství. Bohužel do dnešního dne částku nevrátil. Manželovi jsem navrhla sepsat smlouvu u právníka, ve které mu prozatím nabízím podíl (cca 1/3 bytu) ze svého bytu (vlastním byt 3+1) ve výši této dlužné částky po dobu, než mu tento dluh splatím.
Manželovi se tato možnost nelíbí, protože má obavu, že se bude situace opakovat a já synovi zase za nějaký čas finančně vypomůžu třeba prodejem tohoto bytu. Samozřejmě jsem se ponaučila, ale manžel tvrdí, že bych měla nadpoloviční podíl (2/3) a mohu si tak s bytem stále sama disponovat. Nemyslím si, že je to pravda, pokud bude mít 1/3, tak musí být jako vlastník být vždy obeznámen.
Chtěl by přepsat ideální 1/2 bytu, ale s tím zase nesouhlasím já, neboť byt má hodnotu nejmíň 3 miliony. Samozřejmě bych se s manželem chtěla dohodnout ke spokojenosti nás obou, tato situace mne velmi mrzí, ale potřebovala bych poradit, jakou smlouvu sepsat, aby měl jistotu, že nepřijde o peníze? A co se týče daru - rovným podílem na bytě, mne chce prý uchránit od toho, že bych zase synovi v budoucnosti podlehla, ale na to snad postačí i ten 1/3 podíl?
Kdybych mu darovala nyní 1/2, tak se může stát, že se později rozvedeme, a přišla bych o dalšího 1/2 milionu. Můžete mi poradit ohledně sepsání dluhu a zároveň daru 1/3 bytu, jaké z toho plynou povinnosti. Předem děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud chcete komukoli cokoli darovat a nemovitost zvláště, musí se na daru, a to včetně spoluvlastnického podílu na nemovitosti dohodnout oba účastníci darovací smlouvy, kdy musí být naprosto přesně jasné jak vysoký spoluvlastnický podíl bude na obdarovaného převeden. Pokud toto není vyjednáno, nemá smysl sepisovat darovací smlouvu. Dále záleží i na tom, zda jste byt nabyla před uzavřením manželství, a pokud ano, tak se jedná o Váš výlučný majetek, se kterým můžete disponovat výlučně Vy.
Na Vašem místě mám za to, že nabídka 1/3 bytu je přiměřená výši dluhu, s ohledem na skutečnost, že se jedná o podílové spoluvlastnictví tak je pravdou, že byste poté každý z Vás mohli disponovat se svým spoluvlastnickým podílem, pokud tento byt není ve společném jmění manželů (SJM), což se nedomnívám, neboť jinak by nebylo možné bez souhlasu Vašeho muže synovi cokoli darovat. Takže nejdříve je nutné, abyste mi sdělila, zda je byt výlučně Vaším vlastnictví nebo, zda jej máte v SJM.
Obecně platí, že pokud by se kdokoli ze spoluvlastníků rozhodl převést svůj spoluvlastnický podíl na třetí osobu, může tak učinit sám, ale s tím, že převádí pouze svůj podíl. Pokud by však šlo o převod celého bytu museli by s tímto převodem souhlasit všichni podíloví spoluvlastníci, neboť se převádí podíly všech spoluvlastníků. Jediné kde je nutné se dohodnout je nakládání se společnou věcí jako celkem, tj. zvelebení nemovitosti, jaké práce se budou dělat, kdy a proč. Daň z nemovitosti byste hradili dle velikosti Vašich spoluvlastnických podílů a rovněž byste ve výši podílů měli hradit i náklady spojené s údržbou nemovitosti.
Pokud byste spoluvlastnický podíl na syna převedla a on se dostal do exekuce, exekutor by rovněž zpeněžil jen jeho podíl a Vaše podíly by Vám zůstaly. V tomto případě je však nejlepší sepsat darovací smlouvu s příkazem, že po úhradě dluhu manželovi, je Vám manžel povinen spoluvlastnický podíl darovat, ale mám pocit, že s tímto řešením Váš manžel nebude souhlasit, takže je nutné se nejdříve dohodnout mezi sebou a poté něco řešit.
Ohledně uznání dluhu, je vhodné sepsat uznání dluhu, případně i se splátkovým kalendářem, v němž si věřitel s dlužníkem dohodnou splatnost výši a počet měsíčních splátek, kdy pokaždé když dlužník peníze věřiteli uhradí učiní se písemný záznam do splátkového kalendáře s uvedením data předání splátky a podpisem věřitele a případně i dlužníka, a to proto, abyste oba v rukou měli důkaz o hrazení dluhu. Osobně považuji za nejrozumnější, abyste s manželem navštívili advokáta a s ním vše probrali, ono by totiž asi nebylo úplně od věci přitlačit syna, a to i pod hrozbou soudu, aby Vám dluh splácel či se s advokátem dohodnout na jiném vhodném řešení. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.