Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.045

Dluh zaměstnavatele (plat, mzda) - jde pohledávku za majetkovou podstatou?

Odesláno: 
Otevřeno 988 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v červenci 2011 jsem rozvázal se svým zaměstnavatelem pracovní vztah okamžitým ukončení pro nevyplacení části mzdy. Toto skončilo u soudu a v březnu 2013 soud pravomocně rozhodl, že mi zaměstnavatel musí vyplatit 120.520 Kč nezaplacenou mzdu a odstupné plus 32.000 Kč náhrady nákladů řízení.
V měsíci dubnu 2013 byl však podán na zaměstnavatele návrh na insolvenci, která stále probíhá konkurzem. Chci se zeptat zda by dlužná částka 120.520 Kč za nevyplacenou mzdu a zákonné odstupné měla být brána jako pohledávka za majetkovou podstatou? Insolvenční správce totiž přihlášené dluhy na mzdách a odstupném prohlásil za pohledávky za majetkovou podstatou, ale moji pohledávku pouze jako nezajištěnou pohledávku na roveň přihláškám dodavatelů energií a obchodních partnerů.

V případě, že by měla být má pohledávka uznána jako pohledávka za majetkovou podstatou, jak mám postupovat? Kde zjistím kontakt na správce, případně na příslušný soud a jakým způsobem nejlépe na toto upozornit?

Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň za majetkovou podstatou je nutno uplatnit u osoby insolvenčního správce, jehož jméno a adresu zjistíte v insolvenčním rejstříku po zadání firmy bývalého zaměstnavatel na webu www.isir. justice.cz.

Pohledávku z titulu nevyplacené mzdy je třeba uplatnit na formulář, který má od 01.07.2017 předepsanou formu a naleznete jej na webu https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR (formulář: Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou) ; jako druh pohledávky uveďte ze seznamu bod 19 – pracovněprávní pohledávka dlužníkova zaměstnance.

K tomuto vyrozumění přiložte kopii rozhodnutí soudu z roku 2013 a Váš podpis na vyrozumění o uplatnění pohledávky raději nechte úředně ověřit (notář, CzechPoint).