Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.981

Snížení splátek exekuce - kde, jak požádat a koho? Musí exekutor vyhovět?

Odesláno: 
Otevřeno 846 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz ohledně manželovy exekuce. Manžel má na sebe vedeno několik exekuci, které splácíme, ale je jedna, kde po nás chtějí platit 5000 Kč. Když jsme se s nimi zkoušeli domluvit o snížení splátek, bylo nám řečeno, že to není možné.
Manžel má příjem i s brigádami 18000 Kč. Z toho nájem činní 10.500 Kč a ostatní exekuce i stou velkou 7500 Kč.
Dluhy nabil před manželstvím. Já jsem teď momentálně bez příjmu a na rizikovém těhotenství. Už je to pro nás neúnosná situace. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je v takové případě možnost nějakým způsobem ponížit aspoň tu velikou exekuci.
Jinak exekutoři mají všechny naše příjmy a výdaje ve spisu.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jsou manželovi prováděny srážky ze mzdy, tak ty jsou prováděny v závislosti na jeho mzdě. Pokud jste si s exekutorem sjednali splátkový kalendář, tak mám za to, že Vám splátky neponíží. Pokud Váš manžel či podniká a má příjem, nelze dle mého názoru ani podat návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Proto se mi jako jediné možné řešení jeví podání insolvenčního návrhu manželů (Vás obou), spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Je však nutné splnit zákonné podmínky, mnohost věřitelů a pohledávky po splatnosti máte, druhou věcí je, že musíte být ze svých příjmů schopni uhradit za 5 let (60 měsíců) alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů plus odměnu insolvenčního správce ve výši 98.010,- Kč a dále odměnu sepisovatele ins, návrhu ve výši cca 5.000,- Kč a odměnu za každou přihlášku pohledávky ve výši 225, - Kč. Pokud na to máte příjmy jděte cestou oddlužení, neboť exekuce budou přerušeny, neboť insolvence coby "kolektivní exekuce" má přednost před exekucemi prováděnými soudními exekutory. Pokud byste sami neměli dostatek finančních prostředků je možné si příjmy pro účely oddlužení navýšit formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Jen dodávám, že dárce by neměl být v insolvenci a na jeho majetek by neměla být uvalena exekuce, bude-li výše daru vysoká je nutné doložit i příjmy dárce za posledních 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu. Jen dodávám, že dárce by měl být schopen dar pravidelně, a to každý měsíc hradit. Závěrem uvádím, že insolvenční návrhy sepisují buď advokáti, insolvenční správci či exekutoři nebo různé charity či poradny při finanční tísní.