Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.335

Ukončení exekuce z důvodu promlčení (11 let stará exekuce)

Odesláno: 
Otevřeno 2310 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
2006 na mě byla uvalena exekuce, potom proběhlo odvolání, následně firma, která mě žalovala zanikla a já nevím, jak dál. Stále je blokace na nemovitosti, když jsem se pídil na soudě po spisu, prý je po té potopě hodně dokumentů bůh ví kde a já bych se rád dopátral, jestli mám někde žádat o promlčení, případně o ukončení exekuce, aby zmizela plomba na nemovitosti.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, ono je jednak i důležité vědět i to, kdy nabyl právní moci exekuční titul (rozhodnutí, kterým Vám byla uložena povinnost, která je po Vás exekučně vymáhána). Pokud je to déle než 10 let od doby, kdy byla exekuce nařízena, jedná se skutečně o promlčené právo oprávněného tuto pohledávku exekučně vymáhat. Bohužel samotný zánik oprávněného neznamená zánik exekuce, pokud povinný zanikl s právním nástupcem, bude jako oprávněný pokračovat právní nástupce původního oprávněného a Vy budete muset dluh uhradit, pokud se na Váš případ nevztahuje některý ze zákonných důvodů pro zastavení exekuce. Jen uvádím, že zákonné důvody pro zastavení exekuce jsou upraveny v ust. § 268 odst- 1 písm. a). h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud máte za to, že se na Váš případ některý ze zákonných důvodů pro zastavení exekuce vztahuje, můžete k exekutorovi podat návrh na zastavení exekuce. Možná by předtím bylo vhodné domluvit se s exekutorem na nahlédnutí do exekučního spisu, na což máte jako účastník exekučního řízení nárok. Poté budete asi vědět více. Popřípadě můžete i zkusit zadat IČO původního oprávněného do obchodního rejstříku, ale zde musíte zadat, že chcete výpis platných i neplatných, aby Vám něco vyjelo. Z výpisu z obchodního rejstříku bude jasné, zda oprávněný zanikl s právním nástupcem (nový oprávněný) či bez něj (to by pro Vás bylo dobré, neboť je to zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g), písm. h) občanského soudního řádu. Obchodní rejstřík je dostupný na stránkách http://www.justice.cz. Nejdříve bych se tedy pokusila zjistit vše potřebné a poté bych se rozhodla jak ve věci dále postupovat.
 
Dobrý den pane doktore

Moc Vám děkuji za obsáhlé vysvětlení mého dotazu.
Okamžitě jsem zkontroloval dle obch. rejstříku onu firmu
a nemá nástupce, vše je vymazáno bez pokračovatele.
Dále jsem se podíval do exekučního příkazu, který mi byl doručen a je tam datum 3.7.2006.
Od té doby se nic neděje.
Mohu tedy učinit na Vás ještě jeden dotaz? jak s tím dál.
Děkuji a příjemný den.
 
Zdravím Vás, dle toho co uvádíte se o promlčenou exekuci nejedná, neboť tato pohledávka je exekučně vymáhána minimálně od července 2006. Nicméně, pokud je pravdou, že oprávněný zanikl bez právního nástupce, je to důvodem pro zastavení exekuce, a proto bych tedy k exekutorovi, který tento exekuční příkaz vydal podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) V tomto návrhu bych uvedla, že je minimálně od roku 2006 proti Vaši osobě vedena exekuce ve prospěch oprávněného (uveďte název společnosti, která zanikla, a která byla původním oprávněným), dále uveďte, že jste dne ... zjistil, že tato společnost zanikla bez právního nástupce, což dokládáte úplným výpisem z obchodního rejstříku ze dne a, že tedy s ohledem na doložený zánik oprávněného bez právního nástupce podáváte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, neboť máte za to, že zanikl-li oprávněný bez právního nástupce, není již účelné vésti exekuci na majetek povinného, neboť vymožené plnění s vyjímkou eventuálních nákladů exekuce již není komu poukázat a proto navrhujete, aby exekutor tuto exekuci zastavil a současně, aby podal návrh na výmaz exekutorských zástavních práv na nemovitém majetku povinného, které vydal v souvislosti s touto exekucí.