Počet stránek ve webu: 40.354

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.152

Oddálení vystěhování po ukončené dražbě a zamítnutém odvolání proti dražbě, zahájení insolvence, oddlužení, bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 574 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Co se prosím Vás dá ještě podniknout k záchraně rodinného domu, tedy RD nebo oddálení vystěhování, po ukončené dražbě rodinného domu (RD) příklepu, a zamítnutém odvolání?
Ve stejný den byl podán i insolvenční návrh na povolení oddlužení (před dražbou), ale Krajský soud jej nejen nezapsal do insolvenčního rejstříku, ale ani nevydal rozhodnutí o jeho odmítnutí, přestože měl návrh všechny náležitosti, jen jsem nebyl uznán jako osoba s odpovídajícím vzděláním (přestože se stejná situace stala známému herci Taclíkovi - a tomu jej PŘIJALI, ZAPSALI DO INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU, A DRAŽBU TAK ODLOŽIL (přesto, že že byla následně odmítnuta jako nesprávně podaná)!
Děkuji, Jaromír.
 
Zdravím Vás, bohužel Vás zklamu, neboť jste již patrně všechny zákonné možnosti vyčerpal. K insolvenčnímu návrhu se nepřihlíželo, neboť dle ust. § 390a insolvečního zákona (zákon 182/2006 Sb.), musí být insolvenční návrh dlužníka za dlužníka podán buď advokátem, insolvenčním správcem nebo soudním exekutorem, a to z jejich datové schránky, kdy k podání a sepsání insolvenčního návrhu jim musí být ze strany dlužníka udělena speciální plná moc, kdy podpis dlužníka na této plné moci musí být úředně ověřen a tato plná moc řádně zkonvertována dle zákona č. 308/20008 Sb. Popřípadě je možné rovněž, aby byl insolvenční návrh za dlužníka podán i právnickou osobou, která prokazatelně poskytovala služby v oblasti oddlužení 6 měsíců od účinnosti novely insolvenčního zákona (což je od 1.7.2017), což musí právnická osoba doložit buď úplným výpisem z obchodního rejstříku nebo kopií rozhodnutí o udělení této osobě. Jinak i insolvenční návrh podaný za dlužníka výše uvedenou právnickou osobou musí být odeslán z její datové schránky na základě speciální plné moci, která musí být dlužníkem podepsána úředně ověřeným podpisem a navíc i řádně zkonvertována. Pokud Váš insolvenční návrh touto osobou podán nebyl, je rozhodnutí krajského soudu zcela správné a jinak ani rozhodnout nemohl. Jedinou výjimkou by bylo, kdybyste Vy měl úplné právnické vzdělání nebo byl inženýrem ekonomie, a nebo jste úspěšně složil odbornou zkoučku insolvenčního správce, kdy výše uvedené skutečnosti byste musel v přílohách k insolvenčnímu návrhu rovněž doložit, pokud se tak nestalo, rozhodl krajský soud správně. Navíc mám za to, že Vaše jednání bylo účelové a byl jím zřejmě sledován nepoctivý záměr, což je jeden ze zákonných důvodů pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.