Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.667

Exekuce na auto, vozidlo od leasingové společnosti - jak postupovat?

Odesláno: 
Otevřeno 841 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dostal jsem se do kolotoče dluhů a v dnešní době mi jde již 11 měsíc exekuce na plat.
Mám na sebe asi 10 exekucí a v současné době mi přišla i exekuce na automobil, který nemám splacený u leasingové společnosti (chybí mi doplatit poslední splátka). Jde se již v tomto případě vyhnout tomu, aby mi bylo auto zabaveno (např. doplatit leasingové společnosti a zaplatit tuto jednu exekuci? ) a poté přepsat nebo prodat automobil?
Četl jsem na internetu, že pokud je proti mně vedena exekuce, tak i po prodání nebo přepsání auta, se na něj budou vztahovat případné exekuce, které bohužel nejsem schopen uhradit.
Je lepší si tedy nechat auto exekutorem zabavit, jelikož vím, že jsou proti mně vedeny další exekuce?
Děkuji za radu a odpověď
 
Zdravím Vás, dokud automobil nesplatíte, je stále majetkem leasingové společnosti. Proto by bylo dobré poslední splátku uhradit, čímž se automobil stane Vašim majetkem, (radím Vám tak proto, aby nedošlo k zabavení automobilu před úhradou poslední splátky, neboť s exekučním zabavením vozidla automobilu na leasing jsou spojeny nemalé sankce ze strany leasingové společnosti). Bohužel až auto nabydete, nemůžete jej s ohledem na tzv. generální inhiitorium (zákaz povinnému nakládat se svým majetkem) nijak převést na třetí osobu. Jediné co byste mohl učinit, je to, že pokud vozidlo potřebujete k výkonu povolání (jste taxikář a jedná se o vozidlo s kterým provozujete taxislužbu, či pracujete jako obchodní zástupce, nebo vozidlo nutné potřebujete z jiného důležutého důvodu doprava handicapovaného člena rodiny k lékaři), bylo by možné v případě zabavení automobilu ohledně tohoto vozidla podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákom 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že toto vozidlo Vám nemělo být zabaveno dle ust. § 321 a § 322 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť automobil potřebujete k výkonu povolání či k převozu handicapového rodinného příslušníka k lékaři. Jen dodávám, že Vaše veškerá tvrzení v tomto návrhu na částečné zastavení exekuce je třeba pochopitelně doložit pokud možno úředně ověřenými kopiemi listin (například koncesní listinou o provozování taxi služby, kopií pracovní smlouvy či živnostenského listu spolu se smlouvou o obchodním zastoupení a kopií průkazu ZTP/ZTPP handicapovaného člena rodiny. Pokud u Vás tyto důvody dány nejsou, bude nutné zabavení automobilu strpět. Jen dodávám, že žádná z Vašich exekucí by neměla být hrazena přednostně, nebo%t byste takto zvýhodnil jednoho věřitele před ostatními, což by mohlo být posouzeno i jako trestný čin zvýhodňování věřitele.