Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.548

Předčasné doplacení insolnvece, oddlužení - postup, kde požádat?

Odesláno: 
Otevřeno 3158 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěla jsem se dotázat ohledně insolvence syna. Syn splácí insolvenci od 08/2017.
Kdy je možnost zažádat o doplacení insolvenční částky a jaký je postup.
Kde a koho žádat, jak se spočítá zbytek dlužné částky včetně poplatků správci a jaká je časová linka vypořádání.
Ještě jiný dotaz ohledně insolvence, je mu odebírána částka včetně výživného na dítě.
Peníze bohužel matce chodí s dlouhým prodlením, je možnost zažádat o ponechání této částky ve mzdě s tím, že je bude posílat sám.
Kdo toto může změnit nebo povolit.
Děkuji
 
Dobrý den,

jelikož Váš syn splácí teprve měsíc, částka, kterou by bylo nutno uhradit, se rovná částce všech zjištěných pohledávek věřitelů. Zákon předpokládá, že splátkový kalendář v insolvenci trvá 60 měsíců a za tuto dobu musí dlužník uhradit alespoň 30 % dluhů nezajištěných věřitelů.
Ukončení splátkového kalendáře dříve než za 60 měsíců lze docílit leda tak, že syn uhradí 100 % dluhů nezajištěných věřitelů.

Ohledně plateb výživného nelze docílit toho, aby bylo hrazeno jinak než tak, že jej hradí insolvenční správce z finančních prostředků, které jsou na bankovní účet zasílány jako srážky ze mzdy. Netuším, jak velký časový úsek považujete za ono „velké prodlení“, ovšem insolvenční správce odesílá platbu výživného až ve chvíli, kdy finance na účtu má. Obdrží-li matka výživné v přiměřené lhůtě poté, kdy jej insolvenční správce obdrží na účet, insolvenční správce nijak nepochybil a matka toto bohužel musí strpět.
 
Dobrý den, ano vím že se musí splatit 100% dluhů, jen mě zajímá jaký postup a koho žádat o toto vyřízení. Jestli opět musí schválit soud nebo postačí insolvenční správce. Ještě informace, co to je nezajištěných věřitelů, kdo do toho spadá nebo jetli to jsou všechny přihlášení věřitelé. Dále také jestli je nějaká ochranná lhůta, pokud se splatí v nejbyližší době 100% dlužná částka, aby nemohl někdo znovu požadovat zaplacení nějakých dluhů, které před tím například nepřihlásil do insolvence? Jen teoretický dotaz. Děkuji
 
Dobrý den,

k tomu, aby mohl dlužník poukázat mimořádnou platbu k rozvržení mezi své věřitele není třeba souhlasu soudu ani insolvenčního správce. Takovou platbu poukáže na bankovní účet majetkové podstaty (k rukám insolvenčního správce). Pokud by však dlužník takto uhradil jednorázově většinu svých dluhů krátce po schválení oddlužení, je na místě zkoumat důvody tohoto jeho konání, zda-li to není např. zjevný úmysl dlužníka jakýmkoliv způsobem krátit věřitele a zda tímto není sledován jakýkoliv nepoctivý záměr dlužníka.

Nezajištění věřitelé jsou všichni věřitelé jejichž pohledávky nejsou zajištěny majetkem dlužníka (typicky zástavní právo na nemovitosti). Pokud jsou pohledávky zajištěné majetkem dlužníka, uspokojují se z prodeje takového majetku.

Pokud dlužník řádně uhradí 100 % svých sluhů, soud vydá usnesení, kterým jej osvobodí od placení dluhů vzniklých před zjištěním úpadku, tedy veškerých neuhrazených dluhů, i kdyby věřitelé pohledávku do insolvence nepřihlásili, ač tak učinit mohli a měli.