Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.100

Exekuce SJM a dluhy vzniklé před 1.1.2014 - judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

Odesláno: 
Otevřeno 783 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na jeden problém který se týká exekuce společného jmění manželů, tedy SJM. Jde o dluhy před manželstvím, manželství nám vzniklo v roce 2012 a dluhy mi vznikly před tímto datem.
Většina pohledávek (resp. závazků) je z 2009, exekutor se snaží postihnout společné jmění manželů SJM včetně účtu manželky pro tyto výlučné moje dluhy.
Upozornil jsem exekutora na indikátoru Ústavního soudu pl. us. 1/2014 dále dále na indikatoru Nejvyššího soudu 20 CDO 4368/205 ze dne 1.4.2016 a ústavní soud 1. ÚS1951/16 že dne 19.7.2016, kde se říká že nelze postihnout společné jmění manželů SJM ani účet pro výlučné dluhy manželů vzniklé před 1.1.2014 a to pro zjevnou retroaktivitu s tím že v době vzniku závazku nebylo možné tyto dluhy uspokojit ze společného jmění manželů z toho důvodu je legitimní očekávání manželů k této problematice důvodné v tom smyslu že nelze tyto dluhy uspokojit ze společného jmění manželů. Chtěl bych se zeptat na váš názor Jak řešit s exekutorem tuto věc, protože exekutor pochopitelně má jiný názor. Avšak exekutor je povinen dodržovat právní předpisy tak jako každý jiný a jestli se nemýlím Nález Ústavního soudu je závazný pro všechny. Jenom se vás na konec zeptám jaký na to máte názor vy. Děkuji a omlouvám se za pravopisné chyby neboť text je diktování ústně.
 
Zdravím Vás, na danou věc mám shodný názor jako Vy, jen se zeptám podal jste k exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm, h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud ano, je vše v pořádku, pokud nikoli, učiňte tak, jen dodávám, že k návrhu na zastavení exekuce s ohledem na výše uvedené skutečnosti je vhodné přiložit i úředně ověřenou kopii oddacího listu (doložíte datum vzniku manželství a tím i vzniku SJM) a možná raději i kopii exekučního titulu, z něhož bude naprosto jasné, že dluhy vznikly před uzavřením manželství a jsou tedy výlučnými dluhy povinného, které nelze v žádném případě vymáhat po manželovi povinného.
Pokud by Vám exekutor či soud nevyhověl, zkuste se bránit podáním opravného prostředku (odvolání), dle mě tato argumentace, je-li vše co v dotazu uvádíte pravdivé má šanci na úspěch.