Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.306.994

Vystěhování původního majitele po dražbě jeho bytu,domu, nemovitosti, pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 1846 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2016 jsme vydražili dům v nedobrovolně dražbě.
2017 byl zapsán manžel v katastru jako majitel. Jelikož exekuce, na základě které došlo k dražbě, vzniklá před rokem 2013, musíme se ohledně vystěhování řídit starým zákonem, tak jsme podali na okresní soud návrh na vyklizení nemovitostí. Soud rozhodl v náš prospěch, ale není nám to nic platné, protože žalována neustále oddaluje nabytí právní moci rozsudku.
Podala odvolání ke krajskému soudu, požádala o prodloužení lhůty k úhradě poplatků za odvolání a následně podala i žádost o osvobození od poplatků.
Četla jsem, že podáním žádosti na osvobození od poplatků lze odvolání protáhnout až o rok. Takže jsme momentálně bezradní. Podali jsme i oznámení na PČR. PČR případ odložila, nechtějí se tím zabývat, dokud se to řeší soudní cestou.
Lze uhradit soudní poplatek za odvolání za protistranu, abychom tím urychlili postoupení odvolání podané žalovanou krajskému soudu? Nebo lze se nějak jinak bránit či tuto pro nás nešťastnou situaci nějak urychlit? Moc děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, sama na soudě pracuji a vím, že pokud odvolatel podá žádost o osvobození od soudního poplatku je soudem vyzván, aby vyplnil prohlášení o osobních a majetkových poměrech, které by měl soudu do 30 dnů od doručení výzvy doručit. Soud následně prozkoumá osobní a majetkové poměry žadatele o osvobození od placení od soudního poplatku a rozhodne. Jediným problémem je však to, že i proti rozhodnutí o přiznání či nepřiznání osvobození od soudních poplatků je přípustné odvolání, což může být důvodem dalších průtahů. Pokud by odvolání bylo podáno, mám za to, že odvolací soud by měl rozhodnout relativně rychle, neboť se nejedná o věc složitou (cca v řádu měsíců do 6 měsíců od podání odvolání). Jelikož má odvolatelka exekuce mám za to, že soud jí osvobození od soudních poplatků přizná, neboť je zřejmé, že žije pouze z nezabavitelné částky, čímž by odpadla eventualita odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků.
Policii se nedivím, že věc odložila, protože pokud věc nebude pravomocně rozhodnuta, není jasné, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu neoprávněného užívání bytu, domu nebo nebytového prostoru. Jediné co můžete učinit je to, že budete po povinné žádat úhradu nájmu, neboť zatím žije ve Vaší nemovitosti a je možné, že Vám neposkytuje žádné finanční plnění, čímž bez právního titulu užívá Vaši nemovitost, popřípadě lze uvažovat i o tom, že se tímto svým jednáním na Váš úkor bezdůvodně obohacuje (dnes z toho má neoprávněný majetkový prospěch). Bohužel Váš problém s nevolí povinného vystěhovat se z exekučně vydražené nemovitosti je poměrně častý a zde je skutečně nutné vyčkat na rozhodnutí soudu, nic jiného Vám kromě urgence soudu, aby rozhodl co nejdříve vážně nezbývá. Je však možné, že když budete chtít po povinné nájem, tak se raději odstěhuje sama, neboť to již pro ni nebude tak výhodné jako bydlet někde zadarmo.