Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.264

Příslib odblokování účtu exekutorem po splacení poloviny dluhu - slib exekutor nesplnil

Odesláno: 
Otevřeno 932 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
08/2017 byla na můj bankovní účet nařízena exekuce v prozatímní výši 104.000 Kč.
S exekutorem jsem se domluvil na měsíčních splátkách 8.000 Kč a domníval se, že mi bude účet odblokován. Po mém dalším dotazu, jak mám tedy platit domluvené splátky z blokovaného účtu mi bylo napsáno, že s penězi mohu nakládat, ale pouze ve prospěch exekuce. Dále mi bylo psáno, že mi mohou otevřít účet, až po zaplacení poloviny dlužné částky.
Proto jsem zašel na banku a nechal na jejich účet poslat polovinu dlužné částky. Do dneška (20.09.2017) mi ale účet nebyl odblokován.
Veškeré dokumenty a konverzaci s exekutorem mám uloženou v emailu.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda mohu s tímto něco dělat a na někoho se obrátit. Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
 
Zdravím Vás, odkazuji Vás na včerejší odpověď na Váš dotaz, neboť se jedná o dotaz totožný. Jediné co bych ještě zkusila je napsat oficiální písemnou žádost na adresu Exekutorského úřadu, který exekuci vede o odblokování účtu, s tím, že účet potřebujete a, že Vy jste svoji část dohody a podmínek ze strany exekutora splnil, což dokládáte i kopií úhrady poloviny exekučně vymáhané částky. Mám za to, že více již nezmůžete, neboť exekutoři obecně účty odblokují až po úhradě celé dlužné částky, včetně nákladů exekuce, protože poté mohou exekuci zastavit z důvodu úhrady dlužné částky dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Je možné, že exekutor může v odůvodněných případech učinit výjimku a účet odblokovat i dříve, ale mám za to, že se to neděje příliš často nebo exekutoři jednají v duchu hesla "slibem nezarmoutíš". Exekuce přikázáním pohledávky z účtu je normální způsob provedení exekuce, který má za následek zvýšený tlak na povinné k úhradě dluhu. Dle zákona lze exekuci zastavit až po její úhradě, proto se dle mého názoru odblokování účtu na základě ústní dohody s exekutorem či jeho zaměstnancem nejspíš nedočkáte.
Pokud potřebujete peníze z blokovaného účtu učiňte následující, zajděte na pobočku banky, u které je blokovaný účet veden a zde v souladu s ust. § 304b odst. 1, odst. 4 občanského soudního řádu požádejte o výplatu nezabavitelné částky manželu povinného. Nezabavitelná částka v tomto případě činí polovinu prostředků na tomto účtu, minimálně však dvojnásobek životního minima (6.820,- Kč). Na základě Vaší žádosti by Vám měla být polovina peněz na účtu pokud převyšuje částku 6.820,- Kč vyplacena, a případně by Vám byla vyplacena částka 6.820,- Kč. Jen uvádím, že o výplatu této částky můžete žádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného. Proto Vám doporučuji se v zaměstnání dohodnout na výplatě mzdy buď v hotovosti nebo na složenku, čímž zamezíte tomu, aby Vaše mzda odešla na účet blokovaný exekutorem a peníze tak budete mít pro sebe.