Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.232

Firemní účet a exekuce - vyloučení účtu, částečné zastavení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 614 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
2008 skončilo na moji osobu konkurzní řízení, v jeho rámci bylo provedeno rozdělení SJM, tedy BSM. Na moji osobu jsou vedeny exekuce. 05/2017 byl exekučně obestavěn bankovní účet mého manžela, který používá pro své podnikání.
Z účtu byly exekutorem exekučně zabaveny veškeré finance.
Manžel podal žádost o vyloučení firemního účtu z exekuce a nyní přišlo ze soudu usnesení, že tento účet se vylučuje z mé exekuce s ohledem na již provedené rozdělení BSM v rámci konkurzu a exekuci částečně soud zastavil v rozsahu provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela.
Dotaz je tento: pokud byl firemní účet mého manžela vyloučen z mé exekuce, budou manželovi vráceny peníze, které si strhl exekutor? Pokud ano, jak má manžel dále postupovat? Má podat žádost exekutorovi, nebo to exekutor provede automaticky? Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud je rozhodnuto o částečném zastavení exekuce ohledně blokace manželova účtu, tak by exekutor dle mého názoru měl manželovi vrátit finanční prostředky, které v průběhu provádění exekuce z tohoto účtu prokazatelně získal, slovo prokazatelně zde podtrhuji. Proto bych nejprve písemnou formou exekutora požádala o výplatu této částky manželovi, a pokud by se exekutor zdráhal, mám za to, že je možné tuto částku po exekutorovi vymáhat i jako náhradu škody soudní cestou, a to jako škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle speciálního zákona, kterým v tomto případě je zákon č. 82/1998 Sb. , zákon o o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 
Děkuji za Váš čas, ochotu a odpověď. M.
 
Zdravím Vás, za málo, od toho jsme tu. Kdybyste cokoli potřeboval, můžete se na nás obrátit.
 
Dobrý den, ... v mezidobí od Vaší odpovědi jsem požádal písemnou formou exekutora o vrácení peněz, které mi strhnul z mého bankovního účtu. Žádost jsem poslal doporučeně 26.10.2017 se všemi přílohami, tj. včetně rozhodnutí soudu o tom, že můj bankovní účet nemůže být předmětem exekuce a kopiemi plateb z bankovního výpisu, které evidentně exekutor zabavil. Do dnešní doby nedošlo ani k vrácení peněz, ani ke zrušení exekuce mého účtu ani jsem nedostal od exekutora žádnou odpověď. První otázka je, zda exekutoři mají ze zákona nějakou lhůtu, do které by měly odblokování účtu a vrácení peněz udělat? A druhá otázka - jaký další postup zvolit a jaké mám na to termíny.
Děkuji za odpověď a radu.
 
Dobrý den,

pokud soudní exekutor v dané věci nekomunikuje a nečiní ničeho, doporučuji žádost zaslat na vědomí též exekučnímu soudu (tj. soud, který exekuci nařídil) s přípisem, že soudní exekutor nekomunikuje a je nesoučinný.

Mám za to, že zákon v této věci soudnímu exekutorovi nestanovuje explicitně danou lhůtu, tedy platí, že se má jednat o lhůtu přiměřenu věci (obvykle 30 dní). Mám za to, že současný stav se nedá již považovat za ekvivalentní časové náročnosti potřebného jednání soudního exekutora.