Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.979

Podnikání v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 2491 x
1 odpověď
 
Můžu založit a provozovat s. r. o. , když jsem v osobním bankrotu?
Popřípadě podnikat na živnostenský list?
Mám ŽL s přerušenou činností.
Díky za odpověď.
 
Dobrý den,

za určitých okolností je založení s. r. o. v případě, že Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, možné i v průběhu insolvenčního řízení. Dřívější prvotní překážka spočívající ve výši základního kapitálu nyní již překážkou není, když základní kapitál může činit pouhou korunu

V případě konkursu anebo oddlužením zpeněžení majetkové podstaty dlužníka by toto možné zcela jistě nebylo, v těchto případech přechází dispoziční oprávnění k majetku na osobu insolvenčního správce.
Bude však třeba pečlivě zkoumat, jestli nesplňujete některou z překážek provozování živnosti stanovené v ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání.

Všeobecně bych však tento postup nedoporučovala. Zároveň se domnívám, že kdyby společnost jakýkoliv svůj závazek nesplnila, bylo by možné toto vztáhnout na Vaši osobu, což by znamenalo, že by soud eventuálně mohl Vaše oddlužení zrušit, jelikož na sebe nesmíte ani v oddlužení podle insolvenčního zákona přijímat řádné nové dluhy.

Podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná možné je. Pouze upozorňuji, že dosud není jednotný výklad ohledně provádění srážek z příjmu, kdy některé senáty trvají na zákonném znění, které říká, že se mají postihnout 2/3 příjmu (hrubého), což de facto podnikání vylučuje.