Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.250.811

Insolvence - pozdní přihlášení dluhu věřitelem do insolvenčního řízení

Odesláno: 
Otevřeno 548 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
už budu téměř rok (10/2016-09/2017) v insolvenci, vše včas platím, jenomže teď za mnou dorazila osoba které dlužím 500.000 Kč, tato osoba se nechtěla přihlásit k mému správci s tím že mu to budu platit zvlášť a vše.
Chce celou částku uhradit a pokud mu ji neuhradím, spojí se s mým správcem insolvence, ''a moje otázka zní je tu možnost že mi po tom zruší insolvenci a přijdou exekutoři, nebo osoba která to chce vrátit nedostane ani korunu''?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

zcela evidentně se pouze jedná o „zastrašovací“ taktiku tohoto věřitele. Všichni věřitelé měli zákonnou možnost přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem v usnesení, kterým zjistil Váš úpadek. Tato lhůta nebyla kratší než 30 dní. Pokud však věřitel této možnosti nevyužil a přihlášku pohledávky nepodal, nemá již žádnou zákonnou šanci jeho pohledávku vymáhat. Pokud by v současné době přihlášku pohledávky podal, soud by ji usnesením odmítl pro její opožděnost.

Vaše insolvence rozhodně z tohoto důvodu zrušena být nemůže, jelikož Vy jste žádnou svou povinnost neporušil. Zároveň po dobu trvání insolvenčního řízení jsou přerušeny veškeré exekuce.