Počet stránek ve webu: 40.353

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.115

Placení úrazové pojistky otcem dítěte a úraz - jak zabránit vyplacení pojistky matce dítěte?

Odesláno: 
Otevřeno 483 x
3 odpovědi
 
Můj přítel je v insolvenci. Platí svému synovi úrazovou pojistku.
V srpnu 2017 došlo k úrazu dítěte. Pojišťovna však odmítá vyplacení pojistného do rukou otce právě proto, že je v insolvenci. Tvrdí, že pojistné může vyplatit pouze matce jako zákonnému zástupci. Přítel však platí pojistku sám.
Matce peníze svěřit v žádném případě nechce, protože nemá záruku, že by peníze použila pro zájmy syna.
Jak tedy v tomto případě postupovat?
Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,

v tomto případě jediným zákonným postupem je podání návrhu soudu, aby rozhodl tak, že uloží finance z úrazové pojistky vyplatit k rukám otce dítěte. Finance náleží dítěti, tedy je vhodné se spíše dohodnout s matkou, jakým způsobem peníze vyplatit.

V těchto případech se jako nejefektivnější jeví zřízení bankovního účtu synovi, přičemž s financemi na účtu bude moci syn nakládat až v jeho 18 letech sám (tj. rodiče by mohli zůstatek účtu před plnoletostí chlapce vybrat jen s rozhodnutím soudu). Žádost o výplatu prostředků z úrazové pojistky pak podají oba rodiče společně.
 
Děkuji moc za rychlou odpověď. Chtěla bych se jen ještě zeptat, jestli je možné nechat tyto peníze uložené u té pojišťovny. Nezletilému bude v září 2017 11 let. Nemůže tam být lhůta na výběr peněz z úrazu? Pokud ne a přítel bude mít jistotu, že po dovršení 18ti let, si je syn bude moci vybrat, pak by volil raději tuto cestu. Děkuji.
 
Dobrý den,

v této věci je třeba se obrátit s Vaším dotazem na příslušnou pojišťovnu, zda by Vámi zmíněná možnost byla možná.

Domnívám se však, že tento postup možný nebude. Pojišťovna totiž není bankou, která by finanční prostředky uložila na samostatný účet. Nárok na výběr peněžních prostředků z pojistky se promlčí v obecné tříleté lhůtě, tedy v momentě, kdy bude syn plnoletý, již bude tento nárok promlčen a syn finance vybrat již nebude moci.