Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.090

Návrh na zastavení exekuce z důvodu uhrazení dluhu před exekučním vymáháním

Odesláno: 
Otevřeno 479 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od Vodafone mi přišlo, že dlužím 564,22 Kč, které jsem uhradila 4.8.2015.
4.9.2015 přišlo z českého telekomunikačního úřadu, tedy ČTÚ rozhodnutí o pohledávce ve výši 564,22 Kč. Tato částka již ale byla uhrazena.
Dne 2.9.2017 přišel dopis od exekutora, kde uvádí, že vymáhají částku 564,22 Kč + další poplatky. Uvádí, že bylo již uhrazeno 764,22 Kč a celková částka činí 9075 Kč.
Lze podat návrh na zastavení exekuce?
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud jste pohledávku uhradila před zahájením řízení vedeného před Českým telekomunikačním úřadem, zašlete soudnímu exekutorovu návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , exekuční řád, a to z důvodu, že pohledávka byla uhrazena již dne 04.08.2015. K tomuto návrhu přiložte doklad, kterým prokážete úhradu dané pohledávky (výpis z bankovního účtu, ústřižek složenky).

Zároveň doporučuji zaslat společnosti Vodafone dopis, kterým je žádáte o vysvětlení situace a nařízení exekuce, když jste pohledávku již uhradila.

Je však možné, že platba dne 04.08.2015 již byla v období vedeného nalézacího řízení; v tom případě je otázkou, proč jste se nebránila již proti doručenému rozhodnutí ČTÚ.