Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.689

Mohou dát dva exekutoři stejné věci do soupisky a oblepit věci v bydlišti dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 350 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Bydlím ve společné domácnosti s přítelkyní. Není to naše trvalé bydliště. Navštívil nás exekutor, předal přítelkyni exekuční příkaz a hned sepsal věci u nás doma. Přítelkyně se dohodla na splácení a splácí. Teď jsem dostal exekuční příkaz já. Může ten "můj" exekutor přijít a sepsat tytéž věci již sepsané exekutorem přítelkyně? Exekuční příkaz jsem nalezl ve schránce, takže nelze prokázat kdy jsem jej obdržel.
Hned druhý den jsem doporučeně zaslal exekutorovi žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost. Nemůže exekutor argumentovat tím, že již je pozdě, že mi příkaz zaslal dřív na adresu trvalého bydliště? Můžu prokázat že jsem příkaz skutečně obdržel den před zasláním žádosti?
Jak dlouho v praxi asi trvá než se dozvím odpověď? Exekutorovi se nelze dovolat. Kontaktovat po čase exekuční soud? Jsem z Ostravy a exekutor ze Zábřehu na Moravě.
Pod který soud tato věc spadá? Přítelkyně má tv s účtenkou se svým jménem. Je nutné ji notářsky ověřit? Pokud mě navštíví exekutor, sepíše pouze mv a odejde nebo je může hned odnést?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, není vyloučeno, že budou tytéž věci oblepeny dvěma exekutory, to by ale platilo pro případ, že byste měl dvě exekuce Vy a nikoli jednu Vy a jednu exekuci přítelkyně. V tomto případě může exekutor polepit pouze Vaše věci, i když není vyloučeno, že exekutor opět polepí tytéž věci, protože Vám nebude věřit. Pokud jste podal návrh na zastavení exekuce, o kterém exekutor do 30 dní nerozhodne, bude o tomto návrhu rozhodovat exekuční soud, tedy soud dle bydliště povinného. To, kdy byla písemnost s exekučním příkazem vhozena do schránky se exekutor dozví, neboť mu bude na adresu sídla Exekutorského úřadu doručena doručenka, takže tuto skutečnost nemusíte prokazovat Vy, ale bude prokázána právě výše zmíněnou doručenkou.
Pokud má přítelkyně doklad o tom, že si koupila televizor, bude nejlepší pokud si tento doklad nechá přítelkyně úředně ověřit a pokud by Váš exekutor chtěl tuto televizi zabavit stačí vytáhnout úředně ověřenou kopii tohoto dokladu, čímž přítelkyně prokáže, že tento televizor je její.
Jen dodávám, že praxe jednotlivých exekutorů ohledně zabavování věcí movitých povinným je rozdílná, někteří věci pouze polepí a odjedou, jiní tyto věci ihned odvážejí, ale mám za to, že většinou budou věci pouze polepeny.
Jen dodávám, že ani povinným nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud by tyto věci byly Vám či Vaší přítelkyni zabaveny, je to důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.