Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.014

Potvrzení o zaplacení, vrácení půjčky - věřitel přesto dluh vymáhá

Odesláno: 
Otevřeno 1085 x
1 odpověď
 
Ráda bych se zeptala, zda-li je potvrzení o úhradě půjčky bráno u soudu jako doklad o zaplacení a ukončení smlouvy nebo jako cár papíru, který lze kdykoliv popřít a vymáhat nedoplatek, který dle potvrzení neexistoval, ale dle návrhu na exekuci existuje.
Co je více, potvrzení o splacení, tj. neexistujícím nedoplatku nebo následné tvrzení o nedoplatku a exekuce spolu s úroky, pokutami, náklady na exekuci?
 
Zdravím Vás, dle mého názoru je potvrzení o úhradě půjčky, pokud je sepsáno a podepsáno věřitelem bráno jako doklad o zániku závazku. Mám za to, že pokud by někdo tento závazek chtěl v budoucnu vymáhat musel by on prokázat, že dluh v době, kdy jej chce vymáhat existoval a existuje.
Jinak samozřejmě záleží na celkovém posouzení všech listin, ale potvrzení o úhradě dluhu je relevantním důkazem k němuž musí být při soudním řízení přihlédnuto a tento důkaz nelze dle mého názoru přehlédnout.