Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Trestní oznámení na věřitele - vliv na zastavení exekuce, exekučního řízení

Odesláno: 
Otevřeno 480 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda-li má přednost trestní oznámení před exekucí.
Zjistila jsem, že na mne zdravotní pojišťovna, tedy ZP vymáhá dluh, a to z doby, kdy jsem studovala, tedy musel za mne hradit zdravotní pojitění, tedy ZP stát.
Podala jsem trestní oznámení, neboť na moji adresu nebylo nikdy nic dodané o jakémkoliv dluhu nic nevím, navíc adresa nebyla shodná.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, trestní oznámení je jedna věc a exekuce je věc druhá. Vymáhá tuto exekuci exekutor nebo samotná VZP ČR jako správní orgán, který platební výměr vydal. Tato informace je důležitá proto, abyste věděla kam máte adresovat návrh na zastavení exekuce. Na Vašem místě pokud by exekuci vymáhal soudní exekutor podala bych návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) a písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu bych argumentovala, že oprávněným je vymáhán "domnělý dluh" na zdravotním pojištění, když Vám do dnešního dne nebyl řádně doručen ani exekuční titul (platební výměr na dlužné pojistné na zdravotním pojištění), který tedy nemohl řádně nabýt právní moci ani vykonatelnosti a dále, že jste v době, kdy tento dluh vznikl řádně studovala na. škole, což dokládáte kopií vysvědčení za školní rok. /... a jelikož Vám nebylo ani 18 let a připravovala jste se soustavně na budoucí povolání byla jste nezaopatřeným dítětem, za něhož ze zákona o veřejném zdravotním pojištění má hradit pojistné stát. Ze všech výše uvedených důvodů tedy máte za to, že by tato exekuce měla být ze zákonných důvodů uvedených v ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu zastavena. Pokud je exekuce vedena VZP ČR, je nutné návrh na zastavení exekuce adresovat na příslušné pracoviště VZP ČR, které tuto pohledávku po Vás exekučně vymáhá, kdy návrh na zastavení exekuce opřete o ust. § 115 písm. e), písm. f) správního řádu (zákon 500/2004 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu. Argumentace však bude v obou případech stejná.
Pokud byste však studovala dálkově, nemáte postavení nezaopatřeného dítěte a exekuci by bylo nutné uhradit, v tomto případě by mělo smysl podat návrh na zastavení exekuce jen dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a vyčkat na rozhodnutí o zastavení exekuce.