Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.329

Předkupní právo ručitele dluhu na nemovitost hlavního dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 480 x
1 odpověď
 
Paní AB si vzala úvěr, ručitelem je její bývalý přítel PAN XY.
Paní AB však úvěr neplatí a byl vydán exekuční příkaz k dražbě domu.
Pan XY má zájemce o koupi tohoto domu, není ale jeho vlastníkem ani spoluvlastníkem, je "pouze" ručitelem (potažmo tedy dlužníkem).
Má předkupní právo na koupi domu, resp. na zprostředkování prodeje třetí osobě?
 
Dobrý den,

je-li zmiňovaný dům ve vlastnictví paní AB, tak panu XY jakožto ručiteli žádné předkupní právo nesvědčí.

Pan XY, resp. zájemce, se musí účastnit exekuční dražby konané příslušným soudním exekutorem