Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.880.796

Exekuce otce mého potomka - zabavení věcí, majetku matky potomka

Odesláno: 
Otevřeno 821 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Měla bych dotaz. Otec mého syna má exekuci na plat. Měsíčně mu strhávavají cca 7000 Kč.
22.8.2017 ho kontaktoval exekutor, že dluh činí ještě 200 tisíc a věřitelé nechtějí čekat až se to zaplatí z exekuce.
Mají vůbec právo takto peníze vymáhat? Řekli mu, že přijdou ke mně a kdyžtak mi zabaví majetek.
Mám městský byt ve kterém bydlím se synem.
Otec tu trvalé bydliště nemá, ale jezdí za synem a má tu jen pár kusů oblečeni jelikož je nemá kam dát. Občas ho tu nechám přespat.
Má právo sem exekutor přijít a chtít po mě něco?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jsou povinnému prováděny srážky z platu, tak požadavek exekutora na další platby není důvodný. neboť povinný musí vyžít jen s nezabavitelnou částkou ze mzdy, která je ze zákona určena povinnému (viz. § 278 občanského soudního řádu - zákon 99/1963 Sb.). Nicméně exekutoři tento krok činí velmi často, a to proto, aby více tlačili na povinné, aby nad rámec zákona hradili na exekuci více. Je-li to vůle povinného, je to možné, ale povinné nelze k tomuto nijak nutit.
Navíc exekutor může pohledávku vymáhat i vícero způsoby provedení exekuce současně, což je i prodejem movitých věcí povinného, což exekutor otci Vašeho dítěte naznačoval.
Na Vašem místě bych exekutorovi sdělila, že otec dítěte s Vámi nežije, nemá zde ani trvalý pobyt a ani majetek, který by bylo možné exekučně zabavit. Klidně exekutorovi ukažte věci, které má otec dítěte u Vás. Na Vašem místě bych dohledala doklady, o tom, že věci v bytě jsou Vaše nebo města, aby tyto věci nebyly exekučně zabaveny, a to jak kupní smlouvu, nájemní smlouvu, příjmové pokladní doklady, dodací listy, faktury a záruční listy a z těchto listin si pořiďte úředně ověřené kopie, kdyby Vám tyto věci byly zabaveny. Pokud exekuce již probíhá nemá smysl žádat po povinném, aby Vám formou čestného prohlášení stvrdil, které věci má u Vás on, a které jsou Vaše či města, exekutor by k této listině nepřihlížel, neboť byla pořízena až v průběhu exekuce.
Pokud by byly exekučně zabaveny Vaše věci nebo věci pronajímatele, je nutné, o této skutečnosti informovat pronajímatele, aby včas podal návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Ohledně Vašich věci byste návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu podávala Vy. Tento návrh je nutné podat do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení Vašich věcí dozvěděla, a zmeškání této lhůty nelze prominout. Do návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu je nutné přesně popsat věci, které Vám byly zabaveny a doložit důkazy, že zabavené věci patří Vám a nikoli povinnému. Těmito důkazy budou právě úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů (smluv, faktur, dodacích a záručních listů).