Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.326

Odvolání jako opravný prostředek a potvrzeni právní moci rozsudku

Odesláno: 
Otevřeno 526 x
1 odpověď
 
Odvolání je opravný prostředek? Když jsem se odvolala k první věcí ve všech výrocích v březnu 2015, bylo zasláno ihned bez rozhodnutí ke krajskému odvolacímu soudu ten poslal bez rozhodnutí zpět, poté 2016 vynesl obvodní soud rozhodnutí, že je opožděně, mé odvolání se zamítá odvolala jsem se a odvolací soud dal poučení, poté odvolací soud v březnu 2017 rozsudek z roku 2004 zrušil. A vrátil celou věc k prvnímu řízení. Jestliže je rozhodnutí soudu a dovolání soudu není přípustné, tak by mělo být podle mne konečně a není možno ho změnit.
Nevím, jestli nestačí zajít si nechat potvrdit na soud razítkem, jako v případě když se druhá strana do 15 dnů neodvolá, v občanském právním sporu, co běží teď a je nařízeno odvolacím soudem?
Soud ztvrdí rozsudek razítkem a je pravomocný?
Pan soudce mne odsoudil na fikci doručování u jednání na fikci doručování i rozsudek, odmítl odvolání.
Ten samý soudce. Navrhl ihned smír bez soudu ať poprosím o snížení poplatku z prodlení.
Do předání bytů jsem vše poctivě hradila neměla žádnou spotřebu vody, za rok 1997 a polovinu roku
1998, adresu měli z výměny bytů kam zaslat v řádném zúčtovacím období, nejpozději do srpna, lhůta splatnosti
byla do 10.9 za rok 1997 nevyhotovili podle smlouvy nájemní jejich povinnost to byla a mně zaslat
za rok 1998 dovyhotovili v roce 2001, asi příprava k žalobě jediná uvedena položka záloh nesouhlasi.
soud na mne v roce 2001 vydal platební rozkaz a až dodatečně zjistil, že jsem v jiném okresu byla hlášena
měla jsem vždy někoho, kdo to mohl zprostředkovat oznamit. kdyby bylo doručeno, i později Jestliže není částka vymožena, mám právo k nahlédnutí u soudu, aby mne požadovaná částka byla vysvětlena.

Zatím jsem měla štěstí, že obvodní soud žalobu zamítl.
Zabývám se přes dva roky paragrafy od začátku roku 2015 a studuji jak se počítala teplá voda voda na ohřev, vyhledávám z archivu vodáren jaká byla cena vody za kubík vodného a stočného s DHP v roce 1998, tak orientačně, jaká byla cena za ohřev vody za kubík, Kolik byla průměrná spotřeba za den na 1 osobu v roce 1998-110 litrů denně při denním užívání bytu mne bylo při neužívání bytů, což jsem prokázala napočteno zhruba 460 litrů denně vyhledávám, protože ze strany žalobce vyžadují částku i s prodlením a mají vše stornováno
a náklady, co s tím žalobce měl.
Kdyby si plnili povinnost podle nájemní smlouvy se dalo ihned vše vysvětlit, já se nedostala do prodlení
z placení, nemuselo se to řešit soudem a exekuci.
Ta částka, co žádají je nelogická při stejném počtu nájemníků a tak přibližně spotřebě vody a ceny nemohly se o tolik navýšit v průběhu půl roku za celý jeden rok 25 Kč, za půl roku následujícího roku nedoplatek 3970 Kč?
Pan exekutor s tím měl práci Žalobce náklady. Já zatím zaplatila par překladu a poplatků a pořád
musela jeden čas brát něco na uklidnění protelefonovala desítky hodin, popsala stovky papíru, u počítače se snažila trochu orientovat v občanském zákoníku to bylo hodin nejela na zaplacenou dovolenou, na kterou jsem šetřila a bylo to 3krat více, o co jserm přišla, než ty náklady pana žalobce, co mu soud odpustí a neurči k úhradě nic.
Kdo se dostal do takové situace, určitě mne pochopí.
 
Zdravím Vás, ano odvolání je opravný prostředek. Pokud tedy některý z účastníků řízení (lhostejno, zda žalobce či žalovaný) podá odvolání, rozsudek soudu prvního stupně, ani rozhodnutí o zastavení exekuce nenabude právní moc a věc je v případě rozsudku zaslána soudu odvolacímu, aby o věci rozhodl. U odvolání proti usnesení o zastavení exekuce, je věc zaslána rovněž krajskému soudu coby soudu odvolacímu. Pokud soud rozhodne, že odvolání se odmítá pro opožděnost, a Vy opět podáte odvolání, věc není opět pravomocně skončena, protože se rozhoduje o tomto odvolání. Pokud odvolací soud vrátil věc soudu prvního stupně, zase není pravomocně rozhodnuto, neboť o věci bude znovu rozhodovat soud prvního stupně, který je vázán názorem soudu odvolacího. Proto vše co zde uvádíte, nyní můžete použít u nového řízení před soudem prvního stupně. V této věci Vám doporučuji se nechat právně zastoupit advokátem, neboť zákony nebudete muset studovat Vy, ale advokát, který je profesionál a právní předpisy zná a orientuje se v nich. Kontakty na advokáty je možné nalézt na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Jen dodávám, že je-li to jak uvádíte výše, nemá smysl soud žádat o vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí soudu, neboť tato věc není skončená a bude opět znovu projednávána soudem prvního stupně, poté, kdy mu byla věc vrácena k projednání a rozhodnutí ze strany soudu odvolacího.