Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.458

Fyzická osoba (OSVČ) v insolvenci a založení s.r.o. - práva insolvenčního správce zabavovat peníze, majetek s.r.o.

Odesláno: 
Otevřeno 1103 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Bohužel jsem se dostal do insolvence, o kterou jsem zažádal. Dluhy jsem měl osobní a z podnikání, tedy jako FO a jako OSVČ.
Již druhým rokem (2015-2017) pravidelně splácím nejméně minimální částku.
Oddlužení je na základě Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Zajímá mne, pokud založím s. r. o. ve které budu jednatelem a společníkem, jakým způsobem bude insolvenční správce pohlížet na majetek ve firmě. Tzn. zda profit firmy může být postihnutý v rámci mé inslovence (která je však na mne jak FO a OSVČ). Resp. ve firmě bude i zaměstnanec, budu vyplácet mzdu sobě a jemu.
Bude tedy postižitelná jen má mzda jako bych byl kdekoliv jinde zaměstnán?
Majetek firmy (ač budu jejím vlastníkem) nebude postihnutelný?
Nerad bych, aby insolvenční správce (především v začátcích, kdy každá vydělaná koruna bude potřeba být zároveň další investicí v rámci rozvíjející se s. r. o.) nebyla postihnutelná insolvenčním správcem.
Děkuji Vám.
 
Dobrý den,

za určitých okolností je založení s. r. o. v případě, že Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, možné i v průběhu insolvenčního řízení. Dřívější prvotní překážka spočívající ve výši základního kapitálu nyní již překážkou není, když základní kapitál může činit pouhou korunu

V případě konkursu anebo oddlužením zpeněžení majetkové podstaty dlužníka by toto možné zcela jistě nebylo, v těchto případech přechází dispoziční oprávnění k majetku na osobu insolvenčního správce.
Bude však třeba pečlivě zkoumat, jestli nesplňujete některou z překážek provozování živnosti stanovené v ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání.

Všeobecně bych však tento postup nedoporučovala. Zároveň se domnívám, že kdyby společnost jakýkoliv svůj závazek nesplnila, bylo by možné toto vztáhnout na Vaši osobu, což by znamenalo, že by soud eventuálně mohl Vaše oddlužení zrušit, jelikož na sebe nesmíte ani v oddlužení podle insolvenčního zákona přijímat řádné nové dluhy.