Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.133.640

Exekuce vs. insolvence a práva účastníků

Odesláno: 
Otevřeno 976 x
7 odpovědi
 
Dobrý den. Mám na Vaši právní zkušenost takový oříšek. Dotaz spočívá v následující chronologii. V prvním kvartálu roku 2011 shledala jedna paní advokátka mou neúhradu za mobil O2 jako závazek.
Copy

Soudní exekutor JUDr. …dále ex A, pověřený k provedení exekuce pověřením č. j. ………. , ze dne 12.2.2013,
které vydal Okresní soud v Klatovech, na základě exekučního titulu, jímž je příkaz ČTÚ č. j. ………………... vyř. - LiH, který vydal ČTÚ dne 18.01.2011 a který se stal pravomocným dne 10.02.2011 a vykonatelným dne 26.02.2011, k vymožení pohledávky
oprávněného: O2 Czech Republic a. s. , Za Brumlovkou 266/2, 14022, Praha 4 - Michle, IČ 60193336,
zast. JUDr. …dále juB…. CSc. , advokát

a dálší fakta:
ve třetím kvartálu mi byl insolvenčním soudem schváleno oddlužnění formou osobního bankrotu!!
Co se teda stalo?
Dle Insolvenčního zákona by měli věřitelé, pokud chcou nazpět aspon min 30%, se přihlásit do insolvenčního řízení. Paní juB ale pohledávku do insol. řízení nepřihlásila.
Paní juB dala pohledávku k řízení okresnímu soudu v roce 2013
má insolvence od října 2011 je aktivní, splácím dle výroků soudu
od okresního soudu jde závazek k exekutorovi. Pan exA ale čeká až budu mít po 5ti letém insolvenčním období. Takově datumově nastalo na podzim 2016
jsem v komunikaci s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem ve věci Usnesení dle §414 IZ
teda i nyní jsem v insolvenci – Insolvence nebyla řádně ukončena! A jsem pod soudní ochranou
protože ale juB pochybila a pohledávku nepřihlásila do insol. Řízení, tak exA si i nyní „plní svou povinnost“ a blokací účtu mi ukradl celou výplatu která na účet opomenutím zaměstnavatelovo účetní odešla!!
juB teda musí vědět, že pohledávka nebyla zanesena do insolvence, musí vědět datumově, protože jistě věděl že v insolvenci jsem – měl zjištěné. Je to má domněnka, ale s racionálním úsudkem pač do zmíněného podzima 2016, trvání 5ti letého obd insolvence mi dal pokoj
je zjevné, že za problémy které nyní mám a reálně mi hrozí že neuhrazením nájemného dle Nájemní smlouvy, skončím pod mostem, může otitulovaná osoba juB.

Tolik chronologie. Nyní otázka:
1. COS TÍM?
2. CHCI SVÉ PENÍZE ZPĚT, ALE PO Exa JE VYŽADOVAT SICE MOHU, ALE TEN MI POŠLE K ŠÍPKU. Takže jak, co mám dělat? Mohu peníze po juB? Mohu dát juB k soudu?
3. Jak je možné, že se nectí Právo ČR? Jak je možné, že jako občan nemám žádné právo? Žádné? !
4. Na co jsou teda insolvence, když oni konají tak jako bych tam nebyla, když oni konají tak aby měli za každou cenu, i cenu podvodu, své prachy? ! ? !
 
Dobrý den,

jedná-li o dluh, který vznikl ještě před zahájením insolvenčního řízení (resp. zjištěním úpadku), jste od placení takového dluhu osvobozen.

V tomto případě doporučuji příslušnému exekutorovi zaslat návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). V návrhu uveďte, že dluh vznikl již před zahájením insolvence a věřitel se měl se svým nárokem přihlásit. K návrhu přiložte usnesení insolvenčního soudu, kterým jste byl od placení pohledávek osvobozen a usnesení soudu, kterým byl prohlášen úpadek a povoleno oddlužení.
Zároveň v návrhu požádejte o vrácení veškerých částek, které byly soudním exekutorem v rámci tohoto exekučního řízení již vymoženy.

Z Vaší chronologie vyplývá, že exekuce byla nařízena již dne 12.02.2013 pověřením Okresního soudu v Klatovech. Mohl jste se tak nařízené exekuci bránit již před lety a nynější situaci jste již nemusel řešit.
 
Dobrý den. Jsem Host 4991. Byla jsem nemocná. Reaguji až nyní. Prosím o pomoc ve stejné věci na kterou jsem již dostala odpověď. Ale Vaší pomoc mi prosím dejte s faktem, že:
1) pohledávka byla zahrnuta do insolvenčního řízení
2) jsem stále v insolvenci, teda pod ochranou soudu.

Prosím o pomoc. Vždyť jde o bezpráví, jde o krádež!!! Prosím, pomocí čeho bych z ecekutorky, která vymáhá jen exekuční náklady a ne jistinu, dostala své peníze a aby mi exekutorka dala pokoj??

Děkuji, s přátelskými pozdravy Eva H.
 
Dobrý den,

(1) pokud byla pohledávka z titulu nákladů soudního exekutora v exekučním řízení exekutorem přihlášena do insolvenčního řízení, mělo by se na ni vztahovat osvobození od placení pohledávek vydané insolvenčním soudem
(2) pokud je stále vedeno insolvenční řízení (není pravomocně ukončeno), veškerá exekuční řízení zahájena před zjištění úpadku jsou ze zákona přerušena.

Ad (1) opětovně doporučuji příslušnému exekutorovi zaslat návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). V návrhu uveďte, že dluh vznikl již před zahájením insolvence a věřitel se měl se svým nárokem přihlásit. K návrhu přiložte usnesení insolvenčního soudu, kterým jste byl od placení pohledávek osvobozen a usnesení soudu, kterým byl prohlášen úpadek a povoleno oddlužení. Zároveň v návrhu požádejte o vrácení veškerých částek, které byly soudním exekutorem v rámci tohoto exekučního řízení již vymoženy.

Ad (2) doporučuji zaslat příslušnému exekutorovi žádost o sdělení na základě jakého titulu vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce, když Vaše insolvenční řízení nebylo pravomocně dosud ukončeno.
 
Dobrý den. Dnes (26.10.2017) mi přišel z insolvenčního soudu ROZHODNUTÍ, kde mi soudkyně neosvobodila od pohledávek a §414IZ jsem nesplnila. Nejsem už pod ochranou soudu. Prý jsem splnila na 29.98%. Přitom soud poslal po 5ti letech trvání insolvence dceři poštou dopis, kde je ještě tučně psané, že jsem insolvenci řádně splnila (dcera mi "ručila", abych na insolvenci tehdá pro svůj malý příjem dosáhla). Další fakt je ten, že pro mou "nezodpovědnost" svolal soud soudní stání na prosinec 2015. Vezl mne tam autem partner, který byl přítomný u stání. Ještě před odjezdem ale proběhla komunikace mailem s IS (mám komunikaci archivovanou), kde na mou ot "co mám udělat, abych nepřišla o insolvenci a soud mi ji nezrušil? " se IS vyjádřil "nyní mi zaplaťte dlužných 7000, - (asi aby měl pěkné Vánoce -) ) ), a pak když do konce insolvenčního období (zbýval pouze rok) budete měsíčně hradit 3000, - měsíčně, tak na oddlužení dle §414 IZ dosáhnete! . OK, na stání se mi soud optal, zda jsem schopna 3000, -/m splácet? Já, že ano. Já ale přeplatila jeden měsíc, protože IS nereagoval na mé maily měsíce před ukončením, kde byli dotazy typu "kdy bude konec, ", "kdy mám přestat platit? ", "je vše v pořádku? " - proto jsem uhradila o jen měsíc navíc, teda jsem Rozhodnutí z roku prosinec/2015 naplnila na 108%!!! . A pak dnes (26.10.2017) přijde také Rozhodnutí, kdy se soudkyně opírá o spletenou snůšku překroucených fakt, nepravd. Z toho dvě velké pohledávky byli umořené z 53% a z 56%. Pak tam byly další malé pohledávky které byli uspokojené na 30%, a na 24%. Uvedená čísla plynou z propočtů IS. Z toho vyplývá, jak insolvenčního správce (dále jen IS) pohledávky z mojich příjmů nerovnoměrně umořoval! Jsem v částečně invalidním důchodu. Soud mi po 6ti letech zamítl §414 IZ, a dle §415 IZ jsem prý řádně neplnila. Co bude následovat? Vedle zmíněného invalidního důchodu 6000, - pracuji v chráněné dílně 9000, -. Děkuji za radu, za pomoc. Dle propočtů od IS mi chybí prý doplatit cca 85000, -. Jak je možné, že se o takové částce dozvídám až nyní, když mi v mail komunikaci z listopadu 2015, viz nahoře, IS sdělil jen 3000, -/m a bude vše v pořádku? Co mám udělat? Co bude dál? Půjdou po mně exekutoři? , a jestli po mne půjdou, tak budu platit pohledávky v plné výši? Mooc pěkně vám děkuji za odpovědi, za pomoc. Eva
 
Zdravím Vás, sdělte mi prosím spisovou značku insolvenčího řízení, poté Vám budu schopna odpovědět konkrétněji.
Jen dodávám, že pokud byly uspokojeny i pohledávky zajištěných věřitelů, tak ty byly uspokojeny z výtěžku předmětu zajištění a proto se do procentuálního uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nezapočítávají.
Pro úplnost uvádím, že soud rozhodně o splnění oddlužení vždy pokud dlužník po dobu 60 měsíců plní splátkový kalendář, tedy nazávisle na tom, zda pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojil na 10%, 20, či 30%. To je věc, kterou si lidé pletou. Nicméně soud může dále v souvislosti s rozhodhutím o splnění oddlužení dlužníka buď osvobodit od placení pohledávek nezahrnutých do insolvence, pokud dlužník pohledávky svých nezajištěných věřitelů uspokojí alespoň ve výši 30% jejich pohledávek, nebo soud prostě dlužníku toto osvobození nepřizná, pokud dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů neuspokojil do výši 30%. Nicméně je pravdou, že soud musí důvody, pro které dlužníka od placení pohledávek neosvobodil řádně odůvodnit. Na Vašem místě bych tedy podala proto tomuto rozhodnutí odvolání, a to co do výroku, kterým Vám soud osvobození od placení pohledávek nepřiznal a jako důkazy k tomuto odvolání bych přiložila Vaši emailovou komunikaci s insolvenčním správcem. Jen dodávám, že já na insolvenčním soudě pracuji, a kdyby dlužník plnil na 29,98% tak bych mu osvobození od placení pohledávek přiznala. Proto bych v odvolání uvedla, že mám za to, že soud zde nepřihlédl k tomu, že jste splnila na 29.98% a k dosažení zákonné hranice 30% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů Vám chyběly pouze 0,02% což je dle mého názoru příliš tvrdé posouzení zákona, aby nebyl dlužník kvůli chybějícím 0,02% osvobozen od placení pohledávek.
Jen dodávám, že pokud bylo v prosinci 2015 jednání o zrušení oddlužení bylo tomu tak proto, že Vaše tehdejší míra uspokojení nezajištěných věřitelů nedosahovala ani 30% a navíc jste patrně dlužila i insolvenčnímu správci na odměně a náhradě hotových výdajů, z čehož je zřejmé, že Vám insolvenční správce řekl, abyste mu před jednánbím uhradila právě oněch 7.000,- Kč.
Zdravím Vás v první fázi bych podala odvolání proti nepřiznání osvobození od placení pohledávek a vyčkala bych na rozhodnutí Vrchního soudu o Vašem odvolání. Ono je možné, že Vám nakonec i soud osvobození od placení pohledávek přizná sám, a to v rámci autoremedury (oprava vadného rozhodnutí soudu).
Pokud byste s odvoláním neuspěla, tak je nutné počítat s tím, že kde dříve probíhaly exekuce, že tyto se opět rozjedou, ale s tím, že i v rámci exekuce bude nutné vždy odečíst částku, která byla oprávněnému či exekutorovi vyplacena v průběhu oddlužení a zbylou částku poté bude nutné vymáhat.
Jak jsem však uvedla výše, nejdříve se však odvolejte proti tomu, že Vám nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek a vyčkejte na rozhodnutí Vrchního soudu o Vašem odvolání. Exekutoři stejně nemohou nic činit do pravomocného ukončení insolvečního řízení.
 
Vážená paní magistro.
Děkuji Vám moc za Vaši pomoc. Skutečnost, že by jste ráda spisovou značku insolvenčího řízení mi říká, že jste ochotna mi pomoct co nejrelevantněji. Posílám odkaz přímo na stránky, kde je celý můj insolvenční účet. Ten odkaz je : http://www.isir.info/isir/spis/42669/B/Eva-Holzknechtova. Jste moc hodná. Děkuji. Ale tady vidí komunikaci každý, kdo jí vidět chce. Byla bych se ráda tomuto faktu vyhnula. Má mail adresa je: zeva@volny.cz. Děkuji Eva
 
Zdravím Vás, po prostudování insolvenčního spisu jsem zjistila, že deůvodem Vašeho neosvobození od placení pohledávek nebylo ani tak neuhrazení zákonem požadovaných 30%, jako spíše Váš postoj k insovenčnímu řízení jako takovému, kdy jste neuvedla Vaše veškeré příjmy, které jste po dobu oddlužení měla, mám tám na mylsi příjmy od Vašeho zaměstnavatele od prosince 2014 do roku 2017, neboť povinností dlužníka je uvádět insoolvenčnímu správci a soudu přehled veškerých příjmů dlužníka. Nicméně i tak, pokud byte prokázala, že se jednalo o nevědomost a nikoli o úmysl mohla být tato skutečnost soudem případně i zohledněna. Dále pokud by dlužník doložil, že on "dělal co mohl", ale nebylo v jeho silách objektivně dosáhnout vyššího plnění, například z důvodu nemoci, což je nutné doložit i lékařskou zprávou či rozhodnutím o příznání invalidního důchodu, soud může dlužníka osvobodit od placení pohledávek i v těchto případech. Váš případ je bohužel hraniční, kdy je možné stejně tak dlužníka osvobodit a tzv. "přivřít oči", nebo neosvobodit a rozhodnout dle zákona, s odůvodněním na Váš postoj k insolvenčnímu řízení, kdy jste zatajila příjmy, ačkoli již v usnesení o schválení oddlužení soud uvádí, že dlužník je povinen soudu zasálat přehled všech svých příjmů a rovněž i zaslání dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvu se svým novým zaměstnavatelem, což jste neučinila. Je však otázkou z jaké míry nese vinu i insolvenční správce, který se však na Vaše podání k soudu vyjadřoval. Tím, že jste podala odvolání se bude čekat na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a je nutné doufat, že Vrchní soud Vaši argumentaci uzná.