Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.746

Exekuce na dluh vzniklý před manželstvím - substituční jmění

Odesláno: 
Otevřeno 1137 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
V roce 2013 měla moje současná manželka vytvořit dluh u ČEZu v celkové výši 2.627 Kč.
V březnu roce 2016 se jí ozval telefonicky exekutor a nabídl možnost splátkového kalendáře, který se dořeší "po provedení úprav kvůli budoucí změně stavu" (dle jeho slov).
Ozvat se měl sám, nezanechal žádný kontakt, kromě odpojené pevné linky a ČEZ sám od toho dával ruce pryč, že už to v roce 2016 postoupil exekutorům a tím toto téma pro ně hasne.
24. září 2016 jsme se vzali a až nyní (8.8.2017) přišel nový exekuční příkaz, tentokrát jako blokace mého účtu na částku 13.466,-, který přišel je zmíněna možnost, že se můžu odvolat na nějaký vznik pohledávky jako substitučního jmění. Této větě bohužel ale vůbec nerozumím, a nedaří se mi nalézt uspokojivou odpověď. Je nějaká možnost, jak postupovat, abych mohl nadále užívat bank. účet, popřípadě zbavit svou osobu této exekuce?
 
Zdravím Vás, jelikož jste se vzali již za účinnosti nového občanského zákoníku tedy po 1.1.2014, kdy platí, že manželé nové odpovídají za své dluhy i před vznikem manželství, mám za to, že exekuce Vašeho účtu coby účtu manžela povinného je oprávněná. Nicméně i tak bych možná zkusila podat návrh na zastavení exekuce dle ust, § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že se dle Vašeho názoru nejedná o dluh, který by spadal do SJM (společné jmění manželů), ale o výlučný dluh Vaší ženy, který by měl být exekučně vymáhán výlučně po ní, neboť SJM jako takové vzniká až dnem uzavření sňatku. Jelikož dluh je z roku 2013 a datum sňatku je konec září 2016, což je však nutné doložit úředně ověřenou kopií oddacího listu navrhujete zastavení exekučního postihu manžela povinného, neboť Vy i s ohledem na doložené listiny s tímto dluhem Vaší ženy před uzavřením manželství nemáte nic společného.
Mám za to, že tento majetek či dluh není součástí substitučního jmění, neboť substitučním (zástupným jmění) je dluh, který by jste nabyl jako dědic dědictvím, kdy tento účet má přejít dle vůle zůstavitele do svěřenského fondu, neboť Vy v tomto případě byste s tímto majetkem nemohl volně nakládat, neboť účel tohoto majetku je určen vůlí zůstavitele a Vy byste byl pouze "správcem majetku či dluhů zůstavitele".