Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.850.898

Exekuce na ručitelský závazek - vymáhání dluhu po hlavním dlužníkovi, regres

Odesláno: 
Otevřeno 932 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
podepsala jsem ručitelský závazek, dlužník přestal platit, došlo to tedy až k exekuci, nedařilo se mi s ním spojit, má opatrovníka Prahu 4, nemám u sebe všechny podklady.
Obvodní soud pro P4 - nařízena exekuce, nabyl právní moci 30.5.2007, usnesení o nařízení exekuce ze dne 14.12.2007, úroky se počítají od 12.9.2003, kdy asi přestal platit a banka to začala řešit.
Od 2007 to splácím, ale jde to pomalu, protože úroky jsou stále strašně vysoké. Už jsem zaplatila přes 200.000 Kč za dlužníka a ještě asi 200.000 Kč zbývá.
Mám nějakou šanci na to, že se mohu soudit s dlužníkem? Pokud ano, mohu se soudit rovnou a nebo musím počkat až se vše zaplatí, dle exekutora začal taky posílat nějakou částku měsíčně, ale nevím jak dlouho mu to vydrží.
Děkuji za radu.
 
Zdravím Vás, pokuste se zjistit, kdy oprávněný podal návrh na nařízení exekuce, neboť mám za to, že právo oprávněného vymáhat po Vás tuto pohledávku formou exekuce je promlčeno, neboť toto právo se promlčí pokud není po dobu 10 let od právní moci exekučního titulu (rozhodnutí soudu, na jehož základě byla exekuce nařízena) podán návrh na nařízení exekuce. Pokud by tomu tak bylo, podala bych v tomto případě návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a v tomto návrhu (na zastavení exekuce) bych uvedla, že mám za to, že po podrobnějším studiu dané věci mám za to, že právo oprávněného vymáhat tuto pohledávku po ručiteli coby povinném je ve smyslu ust. § 112 občanského zákoníku (starého) (zákon 40/1964 Sb.) promlčeno, neboť právo oprávněného vymáhat pohledávku po povinném (zde ručiteli) se promlčí není-li návrh na nařízení exekuce podán po dobu 10 let od právní moci exekučního titulu, což je v tomto případě, a proto tedy vznášíte námitku promlčení a v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu navrhujete zastavení exekuce.
Ohledně peněz které jste za známého jako dlužníka již prokazatelně uhradila, tak tuto částku můžete po něm soudně vymáhat již nyní, a to i proto, že i právo na náhradu škody se promlčuje. Pokud byste za něj v budoucnu uhradila více, není problém buď podat novou žalobu k soudu nebo tu stávající žalobu případně i rozšířit.