Počet stránek ve webu: 40.351

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.096

Exekuce na alimenty, výživné - exekutor nezrušil exekuci, věřitelka souhlasila se zastavením exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 550 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych vás požádat o radu s exekucí, která postihuje mé bankovní účty.
Začátkem roku 2017 jsem se kvůli finančním potížím dostal do prodlení s platbou výživného, které zasílám na účet bývalé manželky. Ta na mě ihned podala návrh na exekuci a to i na budoucí výživné. Exekutor mi v březnu zablokoval mé bankovní účty, které mj. využívám k podnikání, jsem OSVČ.
Ještě v březnu jsem ve lhůtě do 14 dní uhradil veškeré dlužné výživné vč. nákladů exekuce. Současně jsem požádal exekutora o odklad a zastavení exekuce.
Nadále veškeré výživné řádně hradím.
Exekutor mi bohužel zablokoval účty na několikanásobně vyšší částku (cca 69000 Kč), než bylo dlužné výživné, popř. řádné výživné (4500 Kč).
Se zastavením exekuce souhlasila i bývalá manželka, exekutor však exekuci nezastavil, místo toho postoupil žádost soudu. Soud bohužel nerozhodl v zákonné lhůtě o zastavení exekuce, proto jsem podal stížnost na průtahy v řízení k příslušnému soudu a na ministerstvo spravedlnosti.
Soud moji stížnost zamítl, ministerstvo spravedlnosti vůbec nereagovalo.
Začátkem července 2017 (po průtazích a marném uplynutí všech lhůt) soud rozhodl o zastavení exekuce. Exekutor se však proti rozhodnutí odvolal, soud mu neuznal náklady řízení, a mé účty neodblokoval.
Mám tedy stále zablokované účty, nemůžu využívat blokované peníze, což mě již v podstatě finančně zlikvidovalo. Nemůžu hradit své závazky, řádně generovat příjmy, už jsem musel čelit i další exekuci od finanční správy, protože jsem se kvůli zablokovaným účtům dostal do prodlení s platbami DPH.
Doposud jsem si půjčoval peníze, abych alespoň hradil výživné a nejnutnější výdaje. Bohužel jsem již v tak kritické situaci, že nemám peníze na základní životní výdaje, výživné a úhradu dalších závazků, takže mi reálně hrozí další exekuce.
Přitom mám na bankovních účtech zablokované prostředky, které by mi postačovaly k úhradě všech závazků.
Vzhledem k odvolání exekutora se obávám, že exekuce bude trvat další měsíce, což mě nejen finančně zlikviduje (to už se stalo), ale reálně mi hrozí další exekuce a totální likvidace mého života.

Postup exekutora i soudu považuji za nemorální a protizákonný, bohužel se mu však nedokážu bránit, na právníka nemám peníze.

Prosím o radu, jak postupovat, abych se co nejdříve dostal ke svým zablokovaným finančním prostředkům.

Předem děkuji.
 
Zdravím Vás, dle mého názoru je chybou si stěžovat na průtahy v řízení, neboť touto stížností se věc neurychlí, ale zpomalí, neboť o stížnosti je nutné rozhodnout. Již se stalo, poučení pro příště.
Pokud používáte účet pro podnikání je nutné postupovat dle ust. § 304a občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). zde je možnost žádat banku o úhradu mezd a platů Vašich zaměstnanců coby podnikatele. Pokud podnikání živí i Vás, což předpokládám, tak by Vám banka měla z blokovaného podnikatelského účtu uhradit i Vaši mzdu. Nicméně toto lze učinit pro účely výplaty mezd v nejblíže následujícím výplatním termínu po blokaci účtu a nikoli již nyní, několik měsíců poté.
Mám za to, že zde jsme ve slepé uličce, na kterou bohužel nemyslí ani zákon sám. Nicméně je možné, že by Vám banka tyto peníze mohla vyplatit, ale je nutné jí předložit identifikaci účtu a podnikatele, účel na který mají být peníze použity a seznam zaměstnanců s uvedením výše mzdy každého z nich.