Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Dluhy potomka a trvalý pobyt u rodičů, trvalé bydliště u rodičů - hrozí zabavení majetku rodičů?

Odesláno: 
Otevřeno 686 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
syn je plnoletý ještě studuje, tak nemá příjem ani nic nevlastní. Nadělal dluhy hrozí exekuce jak se to řeší, když nic nemá pouze má u nás trvalé bydliště. Můžou jeho dluhy postihnout i můj majetek.
Moc děkuji.
 
Zdravím Vás, bohužel ano, a to pouze pokud se exekutor rozhodne pro exekuci prodejem movitých věcí povinného (syna) a případně by zabavil i Vaše věci. V tomto případě je nutné učinit následující:
1. dohledat a nechat si úředně ověřit (u notáře) originály dokladů o tom, že zabavené věci patří Vám a nikoli synovi, Těmito doklady jsou (smlouvy, dodací a záruční listy a faktury na Vaše jména)
2. sepsat a do 30 dní ode kdy jste se o zabavení svých věcí, a to i za pomoci advokáta sepsat a exekutorovi odesat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb. , ). V tomto návrhu je nutné uvést, kdy k zabavení věcí došlo, kdy jste se o něm dozvěděli, jaké Vaše věci byly zabaveny a rovněž k návrhu doložit i úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů vyjmenovaných pod bodem 1).
Pokud exekutor Vašemu návrhu vyhoví, bude vše v pořádku, pokud však nikoli. Je nutné
3. do 30 dní ode dne, kdy Vám bylo doručeno zamítavé rozhodnutí exekutora podat u soudu tzv, vylučovací žalobu dle ust. § 267 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že i k této žalobě bude nutné v přílohách doložit úředně ověřené kopie dokladů uvedených pod bodem 1).
Závěrem dodávám, že prominutí zmeškání lhůty není přípustné a že kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.