Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.141.807

Insolvence a pohledávka zrušená ČTÚ - dluh u O2 mobilního operátora

Odesláno: 
Otevřeno 1378 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
měla bych dotazy ohledně přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení, tedy IŘ.
1. v září 2013 jsem podala insolvenční návrh na oddlužení. Ten byl schválen a od dubna 2014 plním splátkovým kalendářem.
Do IŘ (insolvenčního řízení) se přihlásil věřitel s pohledávkou jako nevykonatelnou a nepodmíněnou na základě toho, že podal v roce 2012 žalobu ke správnímu orgánu (konkrétně O2 se domáhal u ČTÚ přiznání nároku na smluvní pokutu). Pohledávka byla poté postoupena jinému subjektu a ten ji přihlásil do IŘ (insolvenčního řízení).
Zde byla insolvenčním soudem IS přezkoumána jako zjištěná a věřiteli je plněno.
Nyní v červnu 2017 mi přišlo rozhodnutí ČTÚ, kterým nárok věřitele na smluvní pokutu v plném rozsahu zamítá.
Bude muset věřitel svou přihlášku vzít zpět a vrátit již vyplacené plnění?
2. do stejného IŘ (insolvenčního řízení) se přihlásil i věřitel KB s pohledávkou, která byla již vymáhána exekučně JUDr Vránou. Exekuce byla nařízena na základě rozhodčího nálezu z roku 2010 či 2011. Po odstoupení JUDr. Vrány v roce 2016 se věřitel rozhodl pro jiného exekutora a tento nový exekutor pak podal podnět k zastavení exekuce pro neplatnost RN. Soudem byla exekuce pro tento důvod zastavena, neboť RN vydal rozhodce, který k tomu neměl pravomoc. Osobně jsem svou IS o mém zjištění neplatnosti RN informovala ještě před přezkumem, ale ta se o tom odmítla bavit a už vůbec se pokusit pohledávku popřít. Nyní, když jsem ji informovala, že soud tuto exekuci zastavil, se mi snažila tvrdit, že ji zastavil proto, že je u mě pravděpodobnost splnění oddlužení. Když jsem jí poslala kopii rozhodnutí o zastavení exekuce pro neplatnost RN s dodatkem "já jsem vám to říkala", přestala zcela komunikovat. Zajímalo by mě tedy, jestli nyní dojde věřitelem ke zpětvzetí pohledávky co do výše nákladů na rozhodčí řízení a další obdobné neoprávněné náklady, které jsou součástí přihlášené pohledávky nebo mám insolvenčního soudu poslat dokumenty já a on případně rozhodne?
Děkuji za odpověď, Dannuelka
 
Zdravím Vás, na Vaše dotazy budu odpovídat postupně tak jak jsou kladeny. K prvnímu dotazu uvádím, že věřitel by měl učinit zpětvzetí pohledávky co do výše zamítnutého příslušenství ČTÚ, a dále pokračovat v řízení s nižší výší přihlášené pohledávky.
U věřitele se zastavenou exekucí je to složitější, ale jelikož je zneplatněn exekuční titul, měl by učinit zpětvzetí přihlášky pohledávky v celém rozsahu.
Vy jako dlužník nemáte právo s přihláškami pohledávek jakkoli disponovat, to mohou pouze jednotliví přihlášení věřitelé. Jediné co si hlídejte je to, zda a kdy budou zpětvzetí pohledávek učiněna. Pokud by se tak nestalo, tak sice nic jako dlužník nenaděláte, ale mám za to, že jako dlužník byste měla nárok na vydání bezdůvodného obohacení, z důvodu neoprávněného plnění na pohledávku, která je v nižší výši nebo již v nulové výši, kdy vydání bezdůvodného obohacení by bylo možné po věřitelích vymáhat i soudní cestou.
To, zda insolvenční správce přihlášku pohledávky popře či nikoli záleží na jeho uvážení. Jen dodávám, že i Vy jako dlužník jste mohla přihlášky pohledávek popřít.
 
Děkuji za odpověď: -)
Pouze bych doplnila, že věřitel se zamítnutým nárokem se přihlásil, aniž bych měla ponětí, že nějaký dluh uplatňuje, to jsem zjistila až podle přihlášky a tu napoprvé IS popřela z důvodu promlčení. Později vzala popření zpět, protože věřitel zaslal doklad o zahájení správního řízení a to už bylo po přezkumu. Jinak věřitel se domáhal částky něco přes 3000 |Kč (smluvní pokuta+úroky) a kompletně celá částka mu byla zamítnuta. Co se týká té zastavené exekuce, o popření jsem se právě u přezkumu pokusila, ale bylo mi to houby platné, když se IS postavila proti a její asistentka, přítomná u přezkumu, se mi pouze vysmála, co jako chci dělat? popírat "vykonatelnou" pohledávku? na právníka jsem neměla, aby mi to sepsal a na internetu v té době ještě tolik materiálu, podle kterého bych si to sama sestavila, nebylo.
 
Zdravím Vás, jak jsem uvedla v předchozí odpovědi právo popřít pohledávku a vzít popření pohledávky zpět je právem insolvenčního správce, a to zvláště pošle-li věřitel doklad o zahájení insolvenčního řízení.
Exekučně vymáhané pohledávky, tedy pohledávky vykonatelné skutečně může v souladu s ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.) popřít pouze insolvenční správce. Dlužník má toto právo jen u pohledávek nevykonatelných, tedy u těch u kterých nebylo vydáno rozhodnutí soudu, ani jiného státního orgánu, ani nejsou vymáhány exekučně.