Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.319

Ručení za dluh - věřitel v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 598 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat ohledně přítele mé matky. V současné době u něj probíhá insolvenční řízení a věřitelé přihlašují své pohledávky. Sám o sobě má cca 150.000 Kč dluhů. Nově však přibyla přihláška pohledávky od ČMSS, kdy se měl v roce 2004 podepsat jako věřitel pod smlouvu o úvěru na částku 1 mil. korun, který čerpali rodiče jeho bývalé manželky, v tu dobu byli ještě v manželství. Zbývá doplatit cca 300 tis. Kč. Společně s ním se podepsal i jeho tehdejší manželka.
Úvěr není zesplatněn, tudíž jej pravděpodobně rodiče jeho bývalé manželky nějakým způsobem stále platí.
Bohužel však o vzniklé situaci odmítají komunikovat a spíše vyhrožují apod.
Přítel matky je již 2 roky (2015-2017) po těžké mrtvici a jeho IQ je odhadováno na cca 60 bodů. Má plný invalidní důchod PID.
Chci se především zeptat, zdali jsou rodiče jeho bývalé manželky povinni úvěr platit i po dobu jeho insolvence, pokud mu bude v konečném důsledku schválena. A dále pak zdali pokud insolvenci řádně dokončí, bude i nadále jako věřitel muset platit zbývající dluh.
Situace je složitá především proto, že rodiče bývalé manželky ani ona o této situci odmítají jakkoliv komunikovat a stavějí se k tomu zády.
Jak by jste v takové situaci doporučovala postupovat?
Matka nyní vyřizuje plnou moc aby mohla o této situaci komunikovat s ČMSS a insolvenčním správcem. Přítel vzhledem ke své zdravotní indispozici není schopen tuto situaci konstruktivně řešit.
Děkuji, L. K.
 
Zdravím Vás, postup Vaší matky je správný, nicméně v dotazu došlo asi k chybě v psaní, neboť se příteli Vaší matky zmiňujete jako o věřiteli, dle mého názoru jde spíše o ručitele.
Situace se má tak, že pokud je dluh řádně hrazen hlavním dlužníkem, věřitel nemá důvod tento dluh vymáhat po ručiteli. Banka dluh vymáhá po ručitelích až ve chvíli, kdy dlužník svůj závazek z úvěru nehradí. Je-li ručitelů více, je na věřiteli (bance) po jakém ručiteli bde dluh vymáhat, je možné, že věřitel bude dluh vymáhat po všech ručitelích současně.
Banku chápu, že se přihlásila, nicméně, pokud budou bance hradit ostatní je povinna vzít přihlášku částečně zpět, čímž se sníží částka, kterou by měl nemocný přítel Vaší matky bance hradit.
Bylo by vhodné, aby Vaše matka jejího přítele zastupovala i v insolvenčním řízení, a pokud by příjmy jejího přítele nedostačovaly k splnění zákonných podmínek pro splnění oddlužení, bylo by nutné dlužníkovi (matčinu příteli) poskytnout po dobu trvání oddlužení dat, kterým by došlo k navýšení příjmů dlužníka, kdy výše daru by měla být dostatečná, aby byl dlužník schopen splnit zákonné podmínky pro povolení oddlužení.